Kommunisere med selvtillit: Skille deg ut i møter

01.03.2024

Kommunisere med selvtillit: Skille deg ut i møter

Enten du er i en juniorrolle eller lederstilling, så er effektiv kommunikasjon en nøkkelkomponent for suksess. Enten du pitcher ideer, leder et team eller deltar i møter, kan evnen til å formidle budskapet ditt med selvtillit utgjøre en betydelig forskjell i hvordan du blir oppfattet. Spesielt møter kan være en viktig arenaer der du kan vise frem dine ferdigheter, ideer og ledelsespotensiale. Her er noen strategier for å hjelpe deg å skille deg ut, og kommunisere med selvtillit i møter.

Kommunikasjonstips for arbeidsplassen

Forberedelse er nøkkelen

Før du deltar på et møte, ta deg tid til å sett deg inn i agendaen, se på relevant materiale. Det kan være nyttig å skrive ned eventuelle spørsmål eller bekymringer som kan oppstå, slik at du er forebered på hva du kan svare. Ved å være godt forberedt vil du føle deg mer selvsikker og bedre rustet til å bidra meningsfullt til diskusjonen.

Kjenn din målgruppe 

Hvis du er involvert i å lede et møte; ta hensyn til hvem som skal delta. Ved å forstå deres bakgrunn, interesser og prioriteringer vil du kunne skreddersy budksapet ditt. Å spille på gjenkjennelse hos publikummet ditt viser ikke bare at du er forberedt, men også din evne til å kommunisere effektivt. 

Snakk klart og konsist 

Når du har ordet, snakke tydelig og klart. Unngå å bruke sjargong eller overdrevent teknisk språk som kan forvirre andre. Forsøk å holde kommunikasjonen enkelt og tydlig. Vær kortfattet og fokuser på nøkkelpunktene som får frem budkspaet ditt.

Aktiv lytting

Kommunikasjon er toveis. Å følge nøye med på hva deltakerne sier, og å diskutere, følge opp, og spille videre på deres ideer/innspill er kjent som aktiv lytting. Dette innebærer også å vise empati og respekt for andres perspektiver, synspunkter og ideer. Aktiv lytting fremmer ikke bare bedre forståelse, men viser også at du verdsetter kollegenes innspill ved å stille spørsmål. 

Kroppsspråk

Oppretthold god kropsholdning, få øyekontakt med deltakerene og bruke bevegelser for å fremheve og understreke viktige punkter, da vil du frem stå mer selvsikker og budkapset får mer tyngde. Unngå å tukle/fikle med noe når du snakker/presenterer noe. slik adferd kan undergrave din troverdighet og ta vekk fokuset. Å projisere selvtillit gjennom kroppsspråket ditt kan forsterke effekten av den verbale kommunikasjonen din.

Visuelle hjelpemidler

Å bruke visuelle hjelpemidler som en del av møtet kan bidra til å forklare komplekse konsepter og legge til rette for diskusjon. Dette gir mer produktive og engasjerende samtaler. Bruk Whiteboard- og Glasstavler eller flippoverstativ for å illustrere ideer, diagrammer eller tidslinjer er også nyttig for at deltakerene kan visualisere og forstå konsepter, ideer etc.  

Oppmuntre til deltakelse

Å få alle deltakerene i møtet involvert fremmer en samarbeidsstemning. Hvis du leder møtet har du muligheten til å søke innspill fra mers tille deltakere, samt anerkjenne og validere bidrag fra andre. 

Ved å skape et inkluderende miljø der alle føler seg verdsatt, forbedrer du ikke bare kvaliteten på diskusjonen, men dette viser også dine lederegenskaper og tilretteleggingsevner.

Naviger i utfordringer

Det er ikke uvanlig at det oppstår utfordringer eller uenigheter i møter. Tross alt vil ikke alle ha samme oppfatning. Å nærme seg disse situasjonene med selvtillit og profesjonalitet er nøkkelen. Hvis du leder et møte, forbli fattet og ta opp konflikter konstruktivt ved å finne løsninger og felles grunnlag mellom partene. 

Følg opp 

Du kan vise din profesjonalitet og vilje til handling ved å følge opp etter møte. Etter møtet er det lurt å sende ut en oppsummering, møterefferat på e-post, denne bør inneholde hvilke beslutninger som ble tatt, punkter som skal følges opp, og hvem som gjør hva, og hva er planen fremover, hva er neste trinn. Ved å ta eierskap og ansvar for fremdrift, forsterker du din pålitelighet og effektivitet som kommunikator og teammedlem.

Er du klar til å kommunisere med selvtillit?

Effektiv kommunikasjon er en viktig ferdighet for suksess i møter og på arbeidsplassen generelt. Ved å forberede deg grundig, snakke selvsikkert og fremme et samarbeidsmiljø, kan du skille deg ut og gjøre et godt og varig inntrykk. Enten du bruker personlige ferdigheter eller bruker hjelpemidler, er nøkkelen å kommunisere med tydlighet, selvtillit og profesjonalitet. Ved å følge disse strategiene vil du ikke bare heve din tilstedeværelse i møter, men også bidra til mer produktive og slagkraftige diskusjoner i organisasjonen din.

Utvalgte produkter

Nobo Impression Pro lakkert stål magnetisk whiteboard 120x90 cm
Se produktet
Nobo Move & Meet tilbehørssett
Se produktet
Nobo Move & Meet Mobil magnetisk flippoverstativ 68x104 cm
Se produktet