Aktivity pro budování silnějších týmů

27.10.2023

Aktivity pro budování silnějších týmů

Teambuildingové aktivity mají celou řadu výhod pro tým, firmu i jednotlivce.

Hlavolam

Toto může být zábavné cvičení na začátek schůzky nebo během čekání, až se sejdou všichni členové týmu. Dejte svému týmu k vyřešení hlavolam nebo hádanku. Stanovte jim časový limit a požádejte je, aby své úvahy řekli nahlas. Požádejte, aby každý nějakým způsobem přispěl, než se rozhodne pro odpověď.

Po uplynutí časového limitu si můžete vzít chvilku na rozmyšlenou. Kdo se ozval jako první? Kdo potřeboval povzbudit, aby přispěl? Kdo řešil debaty, které v týmu vznikly? To může lidem pomoci identifikovat jejich silné stránky a také si všimnout, kde by se mohli potřebovat zlepšit pro lepší komunikaci.

Výzvy, úspěchy, plány

Toto cvičení pro budování týmu umožňuje týmu oslavit a ocenit své úspěchy, požádat o pomoc své kolegy a informovat všechny o nejnovějších zprávách. Je to skvělá teambuildingová aktivita, kterou můžete zařadit na týdenní nebo měsíční týmové porady.

Při této aktivitě by měl každý člen týmu stručně vysvětlit nějakou nedávnou zajímavost, zvládnutí výzvy, nebo něco důležitého, co se chystá. Takže budou mluvit o pozitivní pracovní události, která se jim nedávno přihodila, například o úspěchu nebo dosaženém cíli. Budou také mluvit o výzvě, které čelili, a o tom, jak ji překonali, nebo požádají o pomoc, pokud výzva přetrvává. Poté sdělí týmu něco, co se chystá, například projekt, který je nadchl nebo který může vyžadovat týmovou spolupráci.

Informace by měla být stručná, zejména pokud máte velký tým. I tak ale umožňuje lepší spolupráci v týmu a poskytuje platformu pro oslavu úspěchů. Může pomoci zajistit, aby se nikdo necítil izolovaný, pokud má v práci nějaké potíže a potřebuje pomoc týmu.

Kompliment

Níže popsaná aktivita je rychlý a jednoduchý způsob, jak zlepšit náladu týmu a vybudovat lepší vztahy. Může se konat na začátku nebo na konci porady a musí zabrat jen asi pět minut.

Můžete ji provést tak, že požádáte každého, aby osobě po své pravici složil kompliment týkající se práce, například za nedávný úspěch nebo za to, jak se vypořádala s výzvou, jak pomohla ostatním.

Případně můžete otevřít kruh komplimentů pro kohokoli, aby vykřikl někoho, kdo si kompliment zaslouží. Může jít o spolupráci s kolegou, který odvedl obzvlášť dobrou práci, nebo jen o to, že někdo pomohl zlepšit náladu týmu v těžkém období.

Pozitivní nástěnka

Pozitivní nástěnka může být ideálně trvalý projekt, který pomáhá budovat vazby mezi týmem a udržovat dobrou morálku. Nejprve je třeba vybrat místo, kde nástěnku umístíte - ideálně ve společném prostoru, kde na ni všichni uvidí, například v odpočívárně nebo v kuchyni.

Nástěnku můžete vyzdobit nejrůznějšími pozitivními obrázky, fotografiemi z týmových dnů, pozitivními zprávami od klientů nebo zákazníků apod.

Můžete použít korkovou nástěnku  nebo bílou tabuli, aby lidé mohli psát vzkazy, doplňovat obrázky či fotografie, když je to vhodné. Pokud použijete magnetickou tabuli, můžete na ni pomocí magnetů na tabuli připevnit výtisky, letáky a fotografie.

Oblíbené teambuildingové aktivity

Pokud budete mít více času, který můžete věnovat teambuildingu, vyzkoušejte některé z oblíbených efektivních aktivit.

Úniková místnost

Úniková místnost je skvělý způsob, jak pomoci týmu spolupracovat, komunikovat a řešit problémy. Úniková místnost se skládá z jedné nebo několika místností, do kterých jsou účastníci "zamčeni". Budou muset najít nápovědy a vyřešit hádanky, aby odemkli místnost a unikli.

Zpravidla bude tým nebo týmy, které se zúčastní, potřebovat vedoucího, což může pomoci určit, kdo má nejlepší vůdčí schopnosti. Společné řešení hádanek pomůže týmu stmelit se a budou moci společně oslavit výhru, nebo se třeba pousmát nad prohrou.

Pokud máte velký tým, možná se budete muset rozdělit do samostatných skupin, v závislosti na velikosti únikové místnosti. Práce v menších skupinách však často pomůže vyvést z míry i ty, kteří jsou možná tišší, a dát jim příležitost promluvit.

Pokud se cítíte kreativní, můžete si v kanceláři vymyslet vlastní únikovou místnost. To může být pro tým příjemnější, protože můžete zahrnout interní vtipy a aktivity, které jsou specifické pro váš tým a organizaci.

Kvíz

Různé varianty kvízů jsou velmi oblíbené a fungují i pro vzdálené nebo hybridní týmy, protože kvíz můžete provádět prostřednictvím videohovoru či aplikací pro mobilní telefony nebo notebooky.

Pokud máte převážně vzdálený tým, můžete pořádat měsíční kvízy, které pomohou týmu se stmelit a zůstat v kontaktu. Každý měsíc byste mohli jmenovat jednoho kvízomana a požádat ho, aby sestavil kvíz s vlastními otázkami, a pak ho uspořádat. Každý si tak může procvičit své prezentační dovednosti a zároveň se neformálně pobavit.

Případně můžete na výroční nebo vánoční firemní akci uspořádat kvíz. V tomto případě můžete účastníky rozdělit do týmů po pěti nebo šesti lidech. To jim umožní spolupracovat, komunikovat a diskutovat. 

Sportovní den

Sportovní den může být skvělým prostředkem pro budování týmu. Může pomoci podpořit komunikaci, budovat vazby a zlepšit spolupráci v týmu.

Můžete si vybrat, zda bude formální nebo neformální, podle toho, jak moc je váš tým zapálený do sportu. Můžete naplánovat skutečné sportovní disciplíny, nebo vymyslet netradiční, zábavné. 

Důležité je, aby sportovní den byl kombinací týmových her a individuálních soutěží. Všichni tak budou mít možnost spolupracovat, ale také povzbuzovat ostatní a oslavovat individuální vítězství. Tyto dovednosti budou důležité pro návrat na pracoviště.

Výrobky pro inspiraci

Magnetická tabule Nobo Premium Plus 1200 x 900 mm
Více o produktu