Prosinec 2020

 Záruční podmínky pro výrobky Nobo

Následující podmínky, které popisují požadavky a rozsah našeho záručního servisu ve vztahu k výrobkům Nobo, nemají vliv na vaše zákonná práva jako spotřebitele, která doplňují práva uvedená níže,

1. Záruční doba a začátek záruky

Záruka začíná běžet od data nákupu a trvá [viz níže uvedený seznam výrobků] od data nákupu] (dále jen "záruční doba").

2. Obsah a rozsah záruky

Na výrobek se vztahuje záruka na jakékoli vady výrobku nebo zpracování, včetně skvrn na povrchu, stínů, prasklin nebo vyblednutí při běžném používání a provozu po dobu trvání záruky.

Vady výrobku, které jsou způsobeny vadou materiálu nebo výrobní vadou, budou odstraněny podle volby společnosti Acco Brands buď opravou, nebo náhradní dodávkou (v případě potřeby proti rovnocennému výrobku, který má

stejnou nebo srovnatelnou kvalitu), a to podle uvážení společnosti Acco Brands.

V případě náhradní dodávky přechází riziko a vlastnické právo k vyměněnému výrobku na společnost Esselte Acco Brands.

3. Podmínky a použití záruky

Záruku lze uplatnit předložením originálu faktury / dokladu o koupi nebo jeho kopie na adrese Esselte Acco Brands. V:

 

Esselte Acco Brands

Zákaznický servis

V Lužích 818/23

142 00 Praha 4

Tel. +420 261009769

E-mail: objednavky@acco.com

 

Kontaktujte prosím předem náš zákaznický servis telefonicky nebo písemně na výše uvedených kontaktních údajích.

Jakékoli závady výrobku nám prosím oznamte písemně s fotografiemi co nejdříve po jejich zjištění a v záruční době.

Jakákoli náhrada může být stejný výrobek nebo v podstatě podobný výrobek, který může obsahovat repasované nebo renovované díly.

Tato záruka je nepřenosná na třetí stranu. 

 

4. Omezení záruky

Záruka neplatí v případě závad, které jsou způsobeny:

a) Nesprávnou instalací, např. nedodržováním platných pokynů k používání, resp. přiloženého návodu k použití;

b) Nesprávným používáním nebo zacházením s výrobkem, např. používáním nevhodných psacích potřeb, příslušenství nebo čisticích prostředků, které nejsou prodávány společností Acco Brands nebo nejsou schváleny pro použití na bílé tabule společnosti Acco Brands;

c) Vnějšími vlivy, např. škody způsobené přepravou, které námi nejsou pokryty;

d) Provedenými opravami nebo změnami na výrobku, které nebyly provedeny společností Esselte Acco Brands nebo autorizovaným zákaznickým servisem;

e) nevhodnou péčí a čištěním, např. používáním jiných než doporučených čisticích prostředků, a běžným opotřebením, které lze v průběhu vlastnictví očekávat.

Název řady

Standardní záruční doba

Za sucha stíratelné tabule se skleněným nebo smaltovaným povrchem

25 let

Za sucha stíratelné tabule s lakovaným ocelovým povrchem (Essence, Premium plus, Impression pro)

15 let

Za sucha stíratelné tabule s melaminovým povrchem (Essence, Premium plus, Impression pro)

5 let

Uzamykatelné nástěnky Premium plus - s posuvnými dveřmi

10 let

Uzamykatelné nástěnky Premium plus - se závěsnými dveřmi

10 let

Stolní ochranná dělicí stěna s filcovým povrchem Nobo Impression Pro

10 let

Volně stojící dělicí stěna do místnosti Nobo Impression Pro s filcovým povrchem

10 let

Průhledná akrylová ochranná zástěna Nobo Premium Plus

5 let

Průhledná akrylová ochranná zástěna - modulární roztahovací systém Nobo Premium Plus

5 let

Průhledná akrylová ochranná stolní zástěna Nobo Premium Plus

5 let

Průhledná akrylová ochranná stolní zástěna - modulární roztahovací systém Nobo Premium Plus

5 let