Jak zařídit flexibilní kancelářský prostor

15.12.2023

Jak zařídit flexibilní kancelářský prostor

Tradiční pojetí neměnných kancelářských místností je pryč. V dnešním dynamickém podnikatelském prostředí je většinou klíčem k úspěchu flexibilita a přizpůsobivost. Tento trend dal vzniknout konceptu flexibilních kancelářských prostor, kde lze fyzické prostředí snadno přizpůsobit měnícím se potřebám podniku a jeho zaměstnanců.

Blogový příspěvek věnujeme výhodám zřízení flexibilních kancelářských prostor a poskytneme vám komplexní návod, jak je vytvořit. Ať už jste majitel firmy, správce zařízení nebo zaměstnanec, který chce vylepšit svůj pracovní prostor, tento průvodce vám pomůže navrhnout flexibilní kancelářské prostory, které podporují kreativitu, produktivitu a spolupráci.

Proč lidé potřebují flexibilní kancelářské prostory?

Tradiční model kanceláře má svá omezení. Statická pracovní místa, hierarchicky oddělené kanceláře a uzavřené prostory se stávají minulostí. Zaměstnanci dnes touží po flexibilitě, která by odrážela jejich pružnou pracovní dobu a flexibilní docházku do kanceláře.

Jaké jsou výhody flexibilních kancelářských prostor?

Flexibilní uspořádání podporuje spontánní interakce a týmovou práci. Možnost volně komunikovat a pohybovat se zlepšila spolupráci a kreativitu mezi zaměstnanci. Navíc to umožňuje i osobní růst, kdy si členové týmu vytvářejí vztahy nad rámec těch, kteří stále sedí v tradiční kanceláři.

Po pandemii Covidu se flexibilní pracovní prostory pomalu stávají, z více důvodů, normou. Flexibilní prostory se mohou rychle přizpůsobit novým požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. Stejně tak se flexibilní kancelář může snadněji přizpůsobit změnám velikosti firmy a potřebách zaměstnanců, když se firma rozrůstá nebo se naopak zmenšuje.

A konečně, flexibilita je atraktivní vlastností každé firmy. Nabídka flexibilního pracovního prostoru může být cenným benefitem, který vám pomůže přilákat a udržet si špičkové talenty.

Posouzení stávajících kancelářských prostor

Než se pustíte do procesu navrhování, je nezbytné posoudit stávající kancelářské prostory a určit jejich silné a slabé stránky. Zvažte následující faktory:

 • Prozkoumejte stávající uspořádání a zhodnoťte, zda jej lze snadno upravit. Existují nějaká fyzická omezení, která je třeba řešit?
 • Zhodnoťte zdroje přirozeného světla a možnosti větrání. Flexibilní prostor by měl upřednostňovat přístup k oběma.
 • Zvažte umístění kanceláře a její dostupnost pro zaměstnance a klienty. Je dobře propojené a pohodlné?
 • Analyzujte, jak vaši zaměstnanci v současné době využívají stávající prostory. Které jsou často obsazené a které jsou naopak málo využívané?
 • Zajistěte, aby vaše kancelář disponovala potřebnou technologickou infrastrukturou pro podporu flexibilních pracovních režimů, včetně spolehlivého připojení Wi-Fi a elektrických či datových zásuvek.

Navrhování flexibilní kanceláře

Jakmile jste vyhodnotili své prostory, je čas navrhnout uspořádání, které podporuje flexibilitu. Zde je několik zásad, které doporučujeme vzít v úvahu:

 • Otevřené prostory

Vytvořte otevřený půdorys s vymezenými zónami pro různé činnosti. Tyto zóny mohou zahrnovat individuální pracovní místa se stojícími stoly, místa pro spolupráci nebo hot desking, zasedací místnosti a prostory pro relaxaci.

 • Modulární nábytek

Investujte do modulárního, lehkého nábytku, který lze snadno rekonfigurovat a přizpůsobit měnícím se potřebám. Patří sem flexibilní stoly, pohyblivé příčky a stohovatelné židle.

 • Flexibilní stěny

Zvažte použití pohyblivých nebo modulárních stěn, které lze podle potřeby přemisťovat a vytvářet tak různé prostory. Tyto stěny mohou pomoci rozdělit větší prostory na menší, intimnější místa pro schůzky nebo brainstorming.

 • Různorodost pracovních míst

Nabídněte různé pracovní prostory, jako jsou stoly na stání, odpočinkové zóny a klidové zóny, abyste vyhověli různým pracovním stylům a preferencím.

 • Plynulý pohyb uvnitř

Navrhněte uspořádání tak, aby umožňovalo snadný pohyb a cirkulaci po celé kanceláři. Vyhněte se přeplnění nebo úzkým místům.

Nábytek a vybavení pro vaši novou flexibilní kancelář

Nábytek a vybavení, které si vyberete pro své flexibilní kancelářské prostory, jsou pro jejich úspěch rozhodující.

 • Ergonomický nábytek

Upřednostněte ergonomické židle a stoly, které zajistí pohodlí a zdraví vašich zaměstnanců.

 • Mobilní nábytek a vybavení

Vybírejte nábytek na kolečkách nebo s lehkou konstrukcí, který lze snadno přemisťovat a přestavovat. Stejně tak je nutné, abyste mohli pracovní nástroje snadno přenášet. Mohl by se např. hodit také mobilní systém pro spolupráci Move & Meet a flipchartový stojan Move & Meet od společnosti Nobo. Oba výrobky nabízejí maximální flexibilitu a jsou skvělým doplňkem každodenně používaných flexibilních kanceláří.

 • Multifunkční nábytek

Hledejte nábytek, který slouží k více účelům, například úložné jednotky, které slouží i pro sezení, nebo stoly k stání s nastavitelnou výškou.

 • Kvalita a odolnost

Investujte do kvalitního nábytku a vybavení, které vydrží opotřebení při neustálém přestavování. I když se vám nyní může zdát drahý, z dlouhodobého hlediska je cenově výhodnější, protože ho nebudete muset vyměňovat.

Dynamická budoucnost

Zřízení flexibilních kancelářských prostor je strategický krok, který může zvýšit produktivitu, spolupráci a přizpůsobivost vaší společnosti. Pochopením potřeb svých zaměstnanců můžete vytvořit pracovní prostor, který nejen splní požadavky moderních zaměstnanců, ale také přispěje k pozitivnímu pracovnímu prostředí a celkovému úspěchu vaší firmy.

Jak se pracovní prostředí neustále vyvíjí, flexibilní kancelářské prostory se pravděpodobně stanou novou normou. Přijměte tuto výzvu a vaše firma bude mít dobrou pozici pro prosperitu v neustále se měnícím podnikatelském prostředí.

Výrobky pro inspiraci

Nobo Move & Meet Mobilní tabule a nástěnky 6v1 systém pro spolupráci 1800x900mm
Více o produktu