Δεκέμβριος 2020

 Όροι εγγύησης για τα προϊόντα Nobo

Οι ακόλουθοι όροι, οι οποίοι περιγράφουν τις απαιτήσεις και την έκταση της υπηρεσίας εγγύησης που παρέχουμε σε σχέση με τα προϊόντα Nobo, δεν επηρεάζουν τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτή, τα οποία προστίθενται στα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω,

1. Περίοδος εγγύησης και έναρξη της εγγύησης

Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς και διαρκεί για [Βλέπε παρακάτω κατάλογο προϊόντων] από την ημερομηνία αγοράς] (η "Περίοδος εγγύησης").

2. Περιεχόμενο και έκταση της εγγύησης

Το προϊόν εγγυάται έναντι οποιωνδήποτε ελαττωμάτων προϊόντος ή κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των επιφανειακών λεκέδων, σκιών, ρωγμών ή ξεθωριάσματος υπό κανονική χρήση και συντήρηση για την Περίοδο Εγγύησης.

Τα ελαττώματα του προϊόντος που οφείλονται σε σφάλματα υλικού ή παραγωγής θα εξαλειφθούν κατ' επιλογή της Leitz Acco Brands GmbH & Co KG είτε με επισκευή είτε με παράδοση αντικατάστασης (εάν είναι απαραίτητο με ένα ισοδύναμο προϊόν, που έχει την ίδια

ίδια ή συγκρίσιμη ποιότητα), κατά την αποκλειστική κρίση της Leitz Acco Brands GmbH & Co KG.

Σε περίπτωση παράδοσης αντικατάστασης, ο κίνδυνος και ο τίτλος κυριότητας του προϊόντος που αντικαθίσταται μεταβιβάζεται στην Leitz Acco Brands GmbH & Co KG.

3. Όροι και χρήση της εγγύησης

Η εγγύηση μπορεί να ζητηθεί με την προσκόμιση του πρωτότυπου τιμολογίου/απόδειξης αγοράς ή ενός αντιγράφου του στην Leitz Acco Brands GmbH & Co KG. Στο:

 

Leitz Acco Brands GmbH & Co KG

Εξυπηρέτηση Πελατών

Siemensstraße 64

D- 70469 Στουτγάρδη

Τηλ. +49 (0) 711/8103-0

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: germanyinfo@acco.com

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε εκ των προτέρων με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας τηλεφωνικά ή γραπτώς στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

Παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε εγγράφως με φωτογραφίες για τυχόν ελαττώματα του προϊόντος το συντομότερο δυνατό μετά τον εντοπισμό τους και εντός του χρόνου εγγύησης.

Οποιαδήποτε αντικατάσταση μπορεί να είναι το ίδιο προϊόν ή ένα ουσιαστικά παρόμοιο προϊόν που μπορεί να περιέχει ανακατασκευασμένα ή ανακαινισμένα εξαρτήματα.

Η παρούσα εγγύηση δεν μεταβιβάζεται σε τρίτους. 

 

4. Περιορισμός της εγγύησης

Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλαβών που περιορίζονται σε:

α) Λανθασμένη εγκατάσταση, π.χ. μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών ασφαλείας, αντίστοιχα του συνημμένου εγχειριδίου χρήσης,

β) Ακατάλληλη χρήση ή επεξεργασία του προϊόντος, π.χ. τυχόν ελαττώματα που προκύπτουν από κακή χρήση ή κατάχρηση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οργάνων γραφής, αξεσουάρ ή προϊόντων καθαρισμού που δεν πωλούνται από την Leitz Acco Brands GmbH & Co KG ή δεν είναι εγκεκριμένα για χρήση σε επιφάνειες λευκού πίνακα της Leitz Acco Brands GmbH & Co KG,

γ) Εξωτερικές επιδράσεις, π.χ. ζημιές μεταφοράς, οι οποίες δεν καλύπτονται από εμάς,

δ) εκτελούμενες επισκευές ή αλλαγές σε ένα προϊόν, οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί από την Leitz Acco Brands GmbH & Co KG ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και

ε) Μη τήρηση των εργασιών φροντίδας και καθαρισμού σύμφωνα με το εγχειρίδιο, π.χ. χρήση άλλων προϊόντων καθαρισμού που συνιστώνται, και, φυσιολογική φθορά, η οποία είναι αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας.

Όνομα Σειράς

Τυπική Περίοδος Εγγύησης

Πίνακες στεγνής διαγραφής με γυάλινες ή σμάλτο επιφάνειες

25 χρόνια

Πίνακες ξηρής διαγραφής με βαμμένες επιφάνειες από χάλυβα (Essence, Premium plus, Impression pro)

15 χρόνια

Πίνακες ξηρής διαγραφής με επιφάνειες μελαμίνης (Essence, Premium plus, Impression pro)

5 χρόνια

Πίνακες ανακοινώσεων Premium plus με δυνατότητα κλειδώματος - Συρόμενη πόρτα

10 χρόνια

Πίνακες ανακοινώσεων με δυνατότητα κλειδώματος Premium plus - Πόρτα με μεντεσέδες

10 χρόνια

Nobo Impression Pro Διαχωριστικό γραφείου με οθόνη Felt Surface

10 χρόνια

Nobo Impression Pro Ελεύθερη μόνιμη οθόνη διαχωριστικών Felt Surface

10 χρόνια

Nobo Premium Plus Διαφανής ακρυλική προστατευτική οθόνη διαχωριστικών

5 χρόνια

Nobo Premium Plus σαφές ακρυλικό προστατευτικό διαχωριστική οθόνη (αρθρωτό σύστημα επέκτασης)

5 χρόνια

Nobo Premium Plus Διαφανής ακρυλική προστατευτική οθόνη διαχωριστικό γραφείου

5 χρόνια

Nobo Premium Plus Διαφανής ακρυλική προστατευτική οθόνη διαχωριστικό γραφείου (επέκταση αρθρωτού συστήματος)

5 χρόνια