Proč je důležité předem promyslet program schůzky

22.06.2023

Proč je důležité předem promyslet program schůzky

V dnešním rychlém obchodním prostředí jsou schůzky nezbytnou součástí pracovního života. Bez ohledu na odvětví podnikání jsou schůzky příležitostí pro setkání členů týmu, pro sdílení nápadů a přijetí rozhodnutí. Bez jasného programu se však schůzky mohou snadno stát neorganizovanými a neproduktivními.

V tomto příspěvku na Nogo blogu si můžete přečíst, proč je agenda schůzek důležitá a jak může pomoci zvýšit efektivitu schůzek v obchodním prostředí. Poskytneme vám také šablonu programu schůzky, která vám pomůže začít.

Agenda pomáhá při plánování schůzky

Prvním a nejzřejmějším důvodem, proč je program schůzky důležitý, je to, že pomáhá udržet plánovaný průběh setkání. Dobře sestavený program zajistí, že všichni budou vědět, o jakých tématech se bude diskutovat a budou mít prostor pro vyjádření názoru. Agenda pomáhá udržet průběh schůzky a zabránit odklonu od tématu. To může být důležité zejména u mítinků s více účastníky, kde může být náročné řídit vstupy všech a zabránit rozmělnění tématu nebo odklonu od něj.

Například na schůzce ke kontrole projektu mohou být na programu jednání body jako aktualizace postupu projektu, diskuse o případných problémech nebo překážkách a plánování další fáze projektu. Agenda tedy poskytuje jasnou strukturu schůzky a umožňuje všem soustředit se na plnění zadaných úkolů.

Program zvyšuje produktivitu

Pokud účastníci schůzky jasně vědí, o čem se bude diskutovat, mohou přijít připraveni s relevantními informacemi a připraveni se aktivně zapojit. To může vést k produktivnějším a efektivnějším schůzkám. Nejasný program může vést ke zmatkům a nedostatečnému pokroku.

Např. marketingový brainstorming - ideální situace znamená, že se všichni shromáždí např. kolem mobilní tabule Nobo Move & Meet, kam zapisují nápady. Program jednání může zahrnovat například identifikaci nových marketingových příležitostí, diskusi o stávajících kampaních a přezkoumání výsledků předchozích marketingových aktivit. Díky předem naplánované agendě mítinku mohou účastníci přijít připraveni se strukturovanými nápady, údaji a poznatky, což umožní, aby schůzka byla produktivnější a efektivnější.

Program schůzky šetří čas všech zúčastněných

Jak již bylo uvedeno, pokud je program známý předem, účastníci mohou přijít připraveni předem. Agendu je nejlépe zaslat e-mailem předem. Zkrátí se tak čas strávený na schůzkách a zbyde ho více na jinou práci. Pro většinu z nás je čas vzácnou komoditou.

Například na schůzce prodejního týmu mohou být na programu jednání body, jako je přezkoumání prodejního plánu, diskuse o stávajících obchodních výsledcích a identifikace nových prodejních příležitostí. Předem naplánovaná agenda pomáhá soustředit se na nejdůležitější témata, což vede ke zkrácení a zefektivnění schůzky.

Program vede k lepší komunikaci

Společný rámec, z něhož všichni vycházejí, může komunikaci zpřehlednit a zefektivnit. Program schůze také pomáhá zajistit, aby měl každý možnost se vyjádřit a aby byly probrány všechny důležité body. To může být důležité zejména na schůzkách s více účastníky, kde může být náročné řídit vstupy a také podpořit ty, kteří jsou obvykle během jednání v pozadí a nevyjadřují se.

Program schůzky je obzvláště účinný při schůzkách, na kterých se podílí více oddělení. Mezi hlavní body programu může patřit projednání postupu společného projektu, identifikace problémů, rizik, dosažení úspěchů a plánování další fáze projektu. Díky agendě mohou účastníci z různých oddělení efektivně komunikovat a získat zpětnou vazbu.

Agenda zlepšuje rozhodování

Dobře strukturovaný program schůzky může usnadnit rozhodování tím, že jasně nastíní témata, o kterých se bude diskutovat, určí klíčové otázky a umožní účastníkům soustředit pozornost na nejdůležitější body. To je klíčové zejména na schůzkách, kde je třeba učinit důležitá rozhodnutí.

Např. na jednáních představenstva firmy se často diskutuje o klíčových tématech, jako jsou finance, investice a směřování společnosti. Díky naplánované agendě se účastníci mohou soustředit na nejdůležitější otázky, což vede k efektivnějšímu rozhodování.

Dáma používající popisovač Nobo

Přemýšlíte o sestavení programu vašeho příštího mítinku?

Stanovení agendy opravdu přináší řadu výhod. Agendu berte jako užitečný nástroj, podobně jako powerpointovou prezentaci nebo flipchart. Dobře stanovený program vám pomůže udržet vaše budoucí schůzky organizované, produktivní, efektivní a účinné.

Jasná struktura zamezí ztrátě času, účastníci mohou přijít připraveni a důležité body si mohou při diskusi odškrtnout. Dobře sestavená agenda navíc ušetří čas, zlepší komunikaci a zefektivní rozhodování. Je ukázkou profesionality, může zlepšit spokojenost v týmu a pomůže přispět k dosažení cílů celé firmy.

Šablona pro vytvoření agendy

Univerzální šablonu si můžete přizpůsobit, aby vyhovovala vaší schůzce. Mnoho lidí si rádo připravuje draft v zápisníku nebo na tabuli, než pošle finální podobu prostřednictvím elektronické (případně tištěné) pozvánky. Můžete přidat další položky a upravit podle potřeby.

Program schůzky/porady

Datum:

Čas:

Místo:

Účastníci:

 • Jméno
 • Jméno
 • Jméno

Body programu:

 • Přivítání a představení
 • Představení nových účastníků
 • Představení agendy
 • Kontrola výstupů z předchozích setkání
 • Projednání všech otevřených akčních bodů
 • Přezkoumání všech přijatých rozhodnutí

Hlavní body programu

 • Téma 1
 • Téma 2
 • Téma 3

Ostatní (AOB)

 • Další věci, které je třeba projednat, které vyplynou z diskuse

Akční body

 • Určení případných následných opatření
 • Přiřazení úkolů konkrétním účastníkům
 • Stanovení termínů pro dokončení

Datum a čas příštího setkání

 • Stanovení data a času příští schůzky

Ukončení schůzky

 • Poděkování účastníkům za účast
 • Ukončení schůzky

Výrobky pro inspiraci

Nobo Move & Meet Mobilní tabule 4v1 systém pro spolupráci 1800x900mm
Více o produktu
Flipchart blok Nobo, 650x955 mm, 50 listů
Více o produktu