Juridisk meddelelse

 

Omfattede websteder

ACCO Brands er en global organisation med juridiske enheder, forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer over hele kloden. Nærværende erklæring gælder alle ACCO Brands-ejede websteder og domæner og websteder og domæner for vores helejede datterselskaber (i det følgende benævnt "websted"), undtagen i de tilfælde, hvor en erklæring om vilkår og betingelser er tilgængelig på et af de ovennævnte websteder, der adskiller sig fra nærværende politik, hvor sidstnævnte finder anvendelse.

 

Intellektuel ejendom

Medmindre andet er angivet, er produktnavne, designs, logoer, titler, tekst, billeder, lyd og video på ACCOs websteder varemærker, servicemærker, handelsnavne, ophavsret eller anden ejendom, der tilhører ACCO Brands Corporation og dets datterselskaber (i det følgende benævnt "ACCO Brands intellektuelle ejendom"). Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Intet indhold på ACCOs websteder skal fortolkes som en tildeling, hverken implicit, som hindring eller på anden måde, af nogen form for licens eller ret til at bruge ACCO Brands' intellektuelle ejendom uden en skriftlig tilladelse fra ACCO Brands. Al proprietær information, software, grafik, filer, logoer og varemærker, der modtages eller transmitteres elektronisk, tilhører ACCO Brands, og yderligere distribution eller download af sådanne oplysninger giver ingen andre personer eller firmaer nogen form for rettigheder.

 

Brug af dette websted

ACCO Brands Corporation vedligeholder dette websted til din personlige underholdning, information, uddannelse og kommunikation. Du er velkommen til at browse webstedet. Du må kun downloade materiale, der vises på ACCOs websteder til ikke-kommerciel, personlig brug, forudsat at du også bibeholder alle meddelelser om ophavsret og andre ejendomsmeddelelser, der findes på materialerne. Du må dog ikke distribuere, ændre, transmittere, genbruge, genpostere eller bruge indholdet på webstedet til kommercielle formål, herunder tekst, billeder, lyd og video, uden skriftligt tilladelse fra ACCO Brands Corporation. Ændringer foretages med jævne mellemrum på ACCOs websteder uden forudgående varsel.

 

Ingen garantier, ansvarsbegrænsning

DETTE WEBSTEDE ER LEVERES "SOM DET ER" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTRÆDELSE. ACCO Brands påtager sig heller ikke noget ansvar og er ikke ansvarlig for skader, eller vira, der kan inficere, dit computerudstyr, software, data eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af eller gennemsøgning på webstedet eller dit download af materiale, data, tekst, billeder, video eller lyd fra webstedet eller linkede websteder.

 

ACCO Brands eller nogen anden part, der er involveret i udarbejdelse, produktion, vedligeholdelse eller levering af webstedet, eller nogen af ​​deres tilknyttede selskaber eller ledere, direktører, ansatte, aktionærer eller repræsentanter hos hver af dem, må under ingen omstændigheder hæfte for nogen af ​​disse skader af enhver art, herunder uden begrænsning direkte, særlige, tilfældige, indirekte, eksemplariske, pønale eller følgeskader, uanset om der er informeret om muligheden for sådanne skader, og om enhver teori om erstatningsansvar, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen eller ydelsen af, eller din søgning på, eller dine links til andre websteder fra ACCO-webstederne.

 

Ikke-tilknyttede produkter og websteder

Beskrivelser af eller henvisninger til produkter, publikationer eller websteder, der ikke ejes af ACCO Brands eller dets tilknyttede selskaber, skal ikke tolkes som en godkendelse af dette produkt, publikation eller websted. ACCO Brands har ikke gennemgået materiale, der er knyttet til ACCOs websteder og er ikke ansvarligt for indholdet af sådant materiale. ACCO Brands frasiger sig ethvert ansvar i denne henseende. Dine links til andre websteder er på din egen risiko.

 

Kommunikation med og på dette websted

Du må ikke poste eller videregive nogen erklæring, materiale eller indhold, der er ulovligt, uanstændigt, usømmeligt, injurierende, pornografisk, forførende, krænkende, ærekrænkende, truende, misbrugende, der er egnet til at tilskynde til racehad, diskriminerende, truende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, i strid med tillid, som krænker privatlivets fred, eller som du ikke har opnået alle nødvendige licenser og/eller godkendelser til, eller som kan forårsage irritation eller ulempe. Du accepterer også, at alle opslag eller transmissioner, du foretager, ikke må udgøre eller tilskynde til adfærd, der kan betragtes som en strafbar handling, give anledning til civilretligt ansvar eller på anden måde være i strid med lovgivningen eller krænke rettigheder hos tredjepart, der kan håndhæves i, enhver del af verden. Du må heller ikke overføre teknisk skadelige opslag eller transmissioner til eller gennem dette websted (og sådanne omfatter, men er ikke begrænset til, computervirus, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, ødelagte data eller anden ondsindet software eller skadelige data) eller deltage i andre former for misbrug (som skal omfatte, ikke er begrænset til, hacking). ACCO Brands samarbejder fuldt ud med enhver retshåndhævende myndighed eller retsafgørelse, der anmoder om eller instruerer ACCO Brands om at afsløre identiteten eller lokalisere nogen, der udgiver sådant indhold.

 

Konsekvenser af opslag

Al kommunikation eller indhold, du sender til ACCO-websteder via e-mail eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, data, spørgsmål, kommentarer, forslag, er og vil blive behandlet som ikke-fortrolige og ikke-proprietære. ACCO Brands kan ikke forhindre "høsten" af information fra webstedet, og du kan blive kontaktet af ACCO Brands eller uafhængige tredjeparter, via e-mail eller på anden måde inden for eller uden for webstedet. Alt, hvad du sender, kan redigeres af eller på vegne af ACCO Brands, måske eller måske ikke blive sendt til ACCOs websteder efter ACCO Brands eget skøn og kan bruges af ACCO Brands eller dets tilknyttede selskaber til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, reproduktion, videregivelse, transmission, offentliggørelse, udsendelse og opslag. Derudover kan ACCO Brands frit bruge alle ideer, koncepter, know-how eller teknikker indeholdt i enhver kommunikation, du sender til ACCO-websteder, til ethvert formål, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter ved hjælp af sådanne oplysninger.

 

ACCO Brands er ikke forpligtet til at overvåge eller gennemgå nogen diskussioner, chats, opslag, transmissioner, opslagstavler osv. på ACCOs websteder. ACCO Brands påtager sig intet ansvar for handlinger eller kommunikationer fra dig eller nogen uafhængig tredjepart på ACCOs websteder.

 

Nøjagtighed

ACCO Brands fraskriver sig ethvert ansvar eller ansvar for fejl, mangler eller unøjagtigheder i materialet på dette websted og er ikke ansvarlig for nogen anvendelse eller beslutninger truffet af tredjeparter baseret på denne information. 

 

Tilgængelighed af produkter og tjenester

Uanset det ovenstående kan ACCO-websteder ses internationalt og kan indeholde produkter eller tjenester, der ikke er tilgængelige i alle lande eller kun findes i nogle lande på andre vilkår, herunder betingelser om pris. Henvisninger til et bestemt produkt eller tjeneste betyder ikke, at ACCO Brands har til hensigt at gøre sådanne produkter eller tjenester tilgængelige i sådanne lande.