Vejledning om genbrug af emballage

Hos Nobo arbejder vi på at reducere den emballage vi bruger så meget som muligt, og på at gøre den emballage vi har så genanvendelig som muligt.

Det er nemt at genanvende emballage, når den er fremstillet af enkelte materialetyper, og du kan nemt lægge forskellige materialer i de rigtige genbrugskasser/-containere.

Vi har markeret vores emballagematerialer med ikonerne for standardmaterialetyper, og nedenfor kan du se, hvordan disse forskellige materialetyper kan genanvendes.

Hvis du vil vide mere om genanvendelse af affald, kan du finde yderligere information HER.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Materialetype(r)

Sådan genbruger du

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Boks

Materialetype(r)

Karton / bølgepap

Sådan genbruger du

Pap afleveres på genbrugsstationer eller ved husstanden, og herefter kommer det til et anlæg, hvor det bliver pakket og kørt videre til en ’papmølle’, som kan genbruge alt pappet, typisk til ny papemballage - bølgepap eller enkeltlags-pap.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Indsatspapir med print/tryk

Materialetype(r)

Papir / karton

Sådan genbruger du

Papir samles ind - enten ved husstanden eller i papirkuber og på genbrugsstationer. Papiret bliver kørt til et forbrændingsanlæg, hvor det bliver samlet og pakket. Det bliver herefter kørt til en ’papirmølle’, der kan lave nyt papir af det. I et kar med vand udvaskes tryksværte, tusch og clips fra papiret. Clipsene genanvendes i jern- og metalindustrien. Papirfibrene spredes ud på en fiberdug og tørres i en 500 meter lang maskine. Når fibrene er tørre, er det blevet til nyt papir.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Plastikpose / -film

Materialetype(r)

Plast

Sådan genbruger du

Plast indsamles enten på genbrugsstationer, via storskrald eller hjemme ved husstandene. På genbrugsstationerne kan man aflevere fire forskellige plasttyper: Hård PVC, havemøbler, plastfolie og hård plast. Plasten sorteres og pakkes. Hver af plasttyperne sendes videre til forskellige anlæg, alt efter plasttypen. Plasten vaskes, tørres og findeles til såkaldt granulat, som man kan lave nyt plast af.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Indsatskarton med print/tryk

Materialetype(r)

Papir / karton

Sådan genbruger du

Er du i tvivl om din æske er lavet af pap eller karton, kan du rive den i stykker. Hvis den flosser ligesom papir, er det karton og må lægges sammen med papiret. Er der bølger, er det pap (bølgepap) og skal afleveres i papcontaineren på genbrugspladsen eller bestilles afhentet som storskrald.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Plastkasse / clamshell

Materialetype(r)

Plast

Sådan genbruger du

Plast indsamles enten på genbrugsstationer, via storskrald eller hjemme ved husstandene. På genbrugsstationerne kan man aflevere fire forskellige plasttyper: Hård PVC, havemøbler, plastfolie og hård plast. Plasten sorteres og pakkes. Hver af plasttyperne sendes videre til forskellige anlæg, alt efter plasttypen. Plasten vaskes, tørres og findeles til såkaldt granulat, som man kan lave nyt plast af.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Beskyttelsesstykke til hjørner

Materialetype(r)

Papir / karton

Sådan genbruger du

Er du i tvivl om din æske er lavet af pap eller karton, kan du rive den i stykker. Hvis den flosser ligesom papir, er det karton og må lægges sammen med papiret. Er der bølger, er det pap (bølgepap) og skal afleveres i papcontaineren på genbrugspladsen eller bestilles afhentet som storskrald.

Emballagetype / -del

Beskrivelse af emballagedel

Beskyttelsesstykke til hjørner

Materialetype(r)

Plast

Sådan genbruger du

Plast indsamles enten på genbrugsstationer, via storskrald eller hjemme ved husstandene. På genbrugsstationerne kan man aflevere fire forskellige plasttyper: Hård PVC, havemøbler, plastfolie og hård plast. Plasten sorteres og pakkes. Hver af plasttyperne sendes videre til forskellige anlæg, alt efter plasttypen. Plasten vaskes, tørres og findeles til såkaldt granulat, som man kan lave nyt plast af.