Gör arbetsplatser av alla utrymmen
Move & Meet - Mobilt system för samarbete

Gör arbetsplatser av alla utrymmen

Nobo Move & Meet

Nobo glastavlor, whiteboards och blädderblockstativ

Nobo är det främsta varumärket i Europa för att visuell kommunikation. Vår vision är att möjliggöra tydlig, kreativ och exeptionell kommunikation i alla utrymmen och miljöer.