Mikä on vuosittainen yhtiökokous ja miten sellainen voidaan järjestää?

04.09.2023

Mikä on vuosittainen yhtiökokous ja miten sellainen voidaan järjestää?

Yhtiökokous on yritysten ja organisaatioiden vuosittain järjestämä pakollinen kokous, jossa käsitellään erilaisia tärkeitä liiketoiminta-asioita ja keskustellaan sidosryhmien tai jäsenten kanssa. Se on virallinen kokous, jossa osallistujilla on mahdollisuus osallistua, esittää kysymyksiä ja äänestää tietyistä yhtiön hallintoon ja tulokseen liittyvistä asioista.

Mitä tapahtuu vuosittaisessa yhtiökokouksessa?

Yhtiökokouksen aikana toteutetaan useita keskeisiä toimia. Aluksi esihenkilö raportoi viimeisten 12 kuukauden taloudellisesta tuloksesta. Tähän sisältyy:

 • Tilinpäätös
 • Operatiiviset saavutukset
 • Tärkeimmät voitot
 • Strategioiden päivitykset

Yhtiökokouksissa taputetaan aina myönteisille asioille, ja ne ovat usein esillä ilmoitustauluilla, jotta osallistujat voivat tutustua niihin tarkemmin ennen ja jälkeen kokouksen. On kuitenkin syytä muistaa, että nämä kokoukset toimivat myös foorumina, jossa sidosryhmät ja työntekijät voivat tuoda esiin huolenaiheita, esittää kysymyksiä ja keskustella ylimmän johdon ja johtajien kanssa. Tämä edistää avoimuutta, vastuullisuutta ja kaksisuuntaista viestintää yrityksen, sen sidosryhmien ja työntekijöiden välillä.

Lisäksi tärkeistä päätöksistä keskustellaan ja niistä kerrotaan usein vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Äänestyksiä ja mielipidekyselyjä voidaan järjestää muun muassa seuraavista aiheista:

 • Hallituksen jäsenten valitseminen
 • Tilintarkastajien nimeäminen
 • Toimien hyväksyminen
 • Yrityksen käytäntöjen muuttaminen
 • Osinkojen hyväksyminen

Yhtiökokouksen viimeinen tärkeä näkökohta on mahdollisuus keskustella tulevaisuudesta. Tämä sisältää usein talousnäkymät, seuraavan vuoden tavoitteet, teknologian, rekrytoinnin, kestävyyden ja riskienhallinnan.

Ensimmäisen yhtiökokouksen järjestäminen

Onko sinut kutsuttu vetämään ensimmäistä varsinaista yhtiökokousta? Aivan kuten minkä tahansa asian tekeminen ensimmäistä kertaa, se voi olla haastava mutta palkitseva kokemus. Seuraavassa on muutamia ohjeita, joiden avulla voit valmistella ja toteuttaa onnistuneen yhtiökokouksen:

Suunnittele ja valmistaudu

Määritä vuosikokouksen päivämäärä, aika ja paikka hyvissä ajoin etukäteen. Varmista, että tapahtumapaikkaan mahtuu odotettu määrä osallistujia. Valmistele esityslista, joka kattaa kaikki tarvittavat asiat, kuten talousraportit, päätöslauselmat ja vaalit. Jaa esityslista kaikille osallistujille ennen kokousta.

Ilmoita sidosryhmille ja jäsenille

Lähetä kaikille sidosryhmille tai jäsenille (tarvittaessa) virallinen kutsu, jossa kerrotaan yhtiökokouksesta ja annetaan asiaankuuluvat tiedot. Ilmoita esityslista, päivämäärä, kellonaika, paikka ja mahdolliset asiakirjat, joihin heidän on tutustuttava etukäteen.

Kerää ja valmistele tarvittavat asiakirjat

Kerää ja järjestää kaikki tarvittavat asiakirjat, mukaan lukien tilinpäätökset, raportit, päätöslauselmat ja mahdolliset ehdotukset. Varmista, että nämä asiakirjat ovat helposti saatavilla jaettavaksi yhtiökokouksen aikana.

Raporttien ja talouden esittely

Aloita yhtiökokous esittelemällä raportteja organisaation taloudellisesta tuloksesta, toiminnan kohokohdista ja saavutuksista. Tämä tapahtuu parhaiten digitaalisesti, yleensä valkokankaan kautta, jotta kaikki näkevät sen. Jaa keskeiset tilinpäätöslaskelmat, kuten tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma. Varaudu vastaamaan kysymyksiin tai antamaan selvennyksiä.

Ehdotukset ja päätöslauselmat

Varaa yhtiökokouksen aikana aikaa keskustella ja äänestää osakkeenomistajien tai jäsenten ehdotuksista ja päätöslauselmista. Selittäkää jokainen ehdotus selkeästi, mahdollistakaa keskustelu ja järjestäkää avoin äänestysprosessi. Varmista, että kaikki äänestysmenettelyt ovat oikeudenmukaisia ja organisaatiosi sääntöjen mukaisia.

Kannustaa osallistumista

Tarjotaan sidosryhmille tai jäsenille tilaisuuksia esittää kysymyksiä ja kertoa näkemyksiään. Luo avoin ja osallistava ympäristö, joka kannustaa aktiiviseen osallistumiseen. Vastaa kaikkiin kysymyksiin ja huolenaiheisiin avoimesti ja kunnioittavasti.

Pitäkää pöytäkirjaa

Määrää joku pitämään yksityiskohtainen pöytäkirja yhtiökokouksesta. Kirjaa tärkeimmät keskustelut, päätökset, äänestystulokset ja muut tärkeät tiedot. Pöytäkirja on kokouksen virallinen muistio, johon voidaan viitata myöhemmin.

Jatkotoimet

Jaa hyväksytty pöytäkirja yhtiökokouksen jälkeen kaikille osallistujille ja sidosryhmille. Varmistaa, että kokouksessa hyväksytyt toimet tai päätökset pannaan viipymättä täytäntöön. Noudattaa kaikkia raportointi- ja arkistointivaatimuksia asiaankuuluville viranomaisille.

Muista, että jokaisella yrityksellä on erilaiset vaatimukset ja menettelyt yhtiökokouksiaan varten. Vaikka oletkin saattanut hoitaa monia tehtäviä aiemmissa tehtävissäsi, kannattaa tarkistaa, onko yritykselläsi tai organisaatiollasi erityisiä vaatimuksia tai menettelyjä yhtiökokouksia varten.

Liiketoiminnan yhtiökokous projektorinäytön ympärillä

Yhtiökokouksen esityslistamalli

Nyt sinulla on paljon tietämystä yhtiökokouksista, joten alla on vielä ilmainen kokousesityslista, josta näet, miltä sellainen voisi näyttää. Voit jopa käyttää tätä, jos olet mukana suunnittelemassa sellaista.

On tärkeää huomata, että esityslistan erityiskohtia ja niiden järjestystä on ehkä muutettava sen mukaan, missä yrityksessä työskentelet. Tämä on malli, ja sitä voidaan räätälöidä tarpeisiisi sopivaksi.

Avaus ja tervetulotoivotukset

 • Kutsu kokous koolle
 • Esittele puheenjohtaja ja muut avainhenkilöt
 • Vahvistetaan päätösvaltaisuus ja äänestysmenettelyt
 • Edellisen vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksyminen:

Edellisen yhtiökokouksen pöytäkirjan esittäminen hyväksyttäväksi

 • Mahdolliset korjaukset ja muutokset sallitaan
 • Pyydetään esitystä ja äänestetään hyväksymisestä

Puheenjohtajan kertomus

 • Esittää kertomuksen organisaation toiminnasta edellisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen
 • Korosta keskeisiä saavutuksia, haasteita ja virstanpylväitä
 • Mahdollinen merkittävä kehitys tai tulevaisuuden suunnitelmat

Taloudellinen raportti

 • Esittää yrityksen tilinpäätös, mukaan lukien tase, tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma
 • Keskustele taloudellisesta tuloksesta, tuloista, menoista ja kannattavuudesta
 • Esitä yleiskatsaus merkittävistä rahoitustapahtumista tai -tapahtumista

Tilintarkastuskertomus

 • Esittää tarvittaessa ulkopuolisen tilintarkastajan kertomuksen
 • Tarkastaa tilintarkastajan lausunto tilinpäätöksestä ja mahdolliset merkittävät havainnot tai suositukset

Tilintarkastajien nimittäminen tai uudelleen nimittäminen

 • Keskustellaan tilintarkastajien nimittämisestä tai uudelleen nimittämisestä tulevalle vuodelle ja pyydetään hyväksyntää sille
 • Harkita hallituksen tai tarkastuskomitean suosituksia

Päätökset ja äänestykset

 • Esittä osakkeenomistajien tai jäsenten äänestettäväksi tarkoitettuja päätöslauselmia ja keskustella niistä
 • Annetaan mahdollisuus kysymyksiin, keskusteluun ja keskusteluun kustakin päätöslauselmasta
 • Suorita äänestys ja kirjaa tulokset

Johtajien tai muun henkilöstön valinta

 • Tarvittaessa johtajien tai virkailijoiden vaalit
 • Esitetään ehdokkaita, annetaan mahdollisuus ehdokkaiden puheenvuoroihin tai esittelyihin
 • Suorita äänestys ja ilmoita tulokset

Muut asiat

 • Antaa osakkeenomistajille tai jäsenille tilaisuus ottaa esille muita asioita tai aiheita keskusteltavaksi
 • Käsitellä muita asioita, joita ei ole sisällytetty esityslistaan

Lykkäys

 • Yhtiökokouksen päättäminen
 • Esitä mahdolliset loppuhuomautukset tai ilmoitukset
 • Seuraavan yhtiökokouksen päivämäärän ja kellonajan määrittäminen, jos se on tarpeen

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Nobo Essence korkkitaulu 120x90cm
Katso tuote
Nobo Premium Plus huopataulu 120x90cm
Katso tuote
Nobo kolmijalkainen valkokangas 175x133cm 4:3
Katso tuote
Nobo ilmoitustaulunastat oranssi 100kpl
Katso tuote