Oikeudellinen huomautus

 

Katetut sivustot

ACCO Brands on maailmanlaajuinen organisaatio, jonka oikeushenkilöt, yritystoiminnot, hallintorakenteet ja tekniset järjestelmät ovat levittäytyneet kaikkialle maailmassa. Tämä lausunto koskee kaikkia ACCO Brandsin ja sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden omistamia verkkosivustoja ja -osoitteita (”verkkosivustot”), pois lukien tapaukset, joissa jollakin edellä mainituista sivustoista on omat erilliset käyttöehtonsa, jotka poikkeavat tästä käytännöstä. Tällöin sovelletaan jälkimmäisiä ehtoja.

 

Immateriaalioikeudet

Ellei toisin erikseen mainita, kaikki ACCO:n verkkosivustoilla esiintyvät tuotenimet, mallit, logot, otsikot, tekstit, kuvat, äänitiedostot ja videot ovat ACCO Brands Corporationin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, kauppanimiä, tekijänoikeuksia ja muuta omaisuutta (”ACCO Brandsin henkinen omaisuus”). Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Mitään ACCO:n verkkosivuston sisältöä ei voida tulkita suoraksi tai epäsuoraksi lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää ACCO Brandsin henkistä omaisuutta ilman ACCO Brandsin kirjallista suostumusta. Kaikki sähköisesti vastaanotetut tai välitetyt tekijänoikeuksien alaiset tiedot, ohjelmistot, grafiikat, tiedostot, logot ja tavaramerkit ovat ACCO Brandsin omaisuutta, eikä niiden edelleenjakelu tai lataaminen tarkoita oikeuksien siirtymistä toiselle henkilölle tai yhtiölle.

 

Sivuston käyttö

ACCO Brands Corporation käyttää tätä sivustoa viihdyttämiseen, tiedon välittämiseen, opettamiseen ja kommunikointiin. Voit selailla sivustoa vapaasti. Voit ladata ACCO:n verkkosivustoilta löytyvää materiaalia henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että kaikki tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät merkinnät jätetään materiaaleihin näkyville. Sinun ei kuitenkaan tulee jakaa, muokata, välittää, uudelleenkäyttää, uudelleenjulkaista tai käyttää sivuston sisältöä – tekstit, kuvat, äänitiedostot ja videot mukaan lukien – kaupallisiin tarkoituksiin ilman ACCO Brands Corporationin kirjallista suostumusta. ACCO:n verkkosivustoihin tehdään toisinaan muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

 

Ei takuita; Vastuuvapauslauseke

SIVUSTO JULKAISTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA ESIMERKIKSI -NÄIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA - KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTEI SIVUSTO LOUKKAA MUIDEN OIKEUKSIA.

 

ACCO Brands ei myöskään ole vastuussa tai velvollinen korvaamaan tietokoneille, ohjelmistoille, tiedoille tai muulle omaisuudelle syntyneitä vahinkoja tai niihin tarttuneita tietokoneviruksia, jotka ovat seurausta sivustolla vierailusta, sivuston käyttämisestä tai sivustolla olevien tai sen sisältämien linkkien materiaalien, tietojen, tekstien, kuvien, videoiden tai äänitiedostojen lataamisesta.

 

ACCO Brands tai mikään muu sivuston luomiseen, tuottamiseen, ylläpitämiseen tai toimittamiseen liittyvä taho tai näiden tahojen osakkuusyhtiöt, viranomaiset, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat tai edustajat eivät ole vastuussa mistään ACCO:n verkkosivuston käyttöön, toimintaan, selailuun tai linkkeihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. Tällaisia vahinkoja ovat muun muassa – näihin kuitenkaan rajoittumatta – kaikki suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset, välilliset vahingot tai varoittavat tai rankaisevat vahingonkorvaukset riippumatta syystä tai siitä, onko kyseisten vahinkojen mahdollisuudesta varoitettu etukäteen.

 

Ulkopuoliset tuotteet ja sivustot

Kuvauksia tai viittauksia tuotteisiin, julkaisuihin tai sivustoihin, joita ACCO Brands tai sen osakkuusyhtiöt eivät omista, ei voida tulkita kyseisten tuotteiden, julkaisujen tai sivustojen suosittelemiseksi. ACCO Brands ei ole käynyt läpi ACCO:n sivustoille linkitettyjä materiaaleja, eikä näin ollen ole vastuussa kyseisten materiaalien sisällöstä. ACCO Brands kiistää kaiken vastuun ja korvausvelvollisuuden. Muille sivustoille ohjaavien linkkien käyttäminen tapahtuu omalla vastuulla.

 

Kommunikointi sivustolla

Sivustolla ei tule julkaista tai välittää mitään lausuntoja, materiaaleja tai sisältöä, joka on laitonta, siveetöntä, säädytöntä, herjaavaa, pornografista, kapinallista, loukkaavaa, halventavaa, uhkaavaa, solvaavaa, rasistista, syrjivää, pahennusta herättävää, yllyttävää, rienaavaa, salassapidettävää, yksityisyyttä loukkaavaa tai jonka käyttöön ei ole saatu asianmukaista lupaa ja/tai hyväksyntää tai joka voi aiheuttaa muille hankaluuksia tai häiriöitä. Tekemäsi julkaisut ja tiedonsiirrot eivät myöskään saa olla rikollisia tai rohkaista rikolliseen toimintaan, johtaa oikeudenkäynteihin tai olla muuten lainvastaisia tai loukata kolmansien osapuolten oikeuksia missään päin maailmaa. Sivustolle tai sen kautta ei myöskään saa siirtää mitään teknisesti haitallisia julkaisuja tai tietoa (tämä kattaa esimerkiksi tietokonevirukset, logiikkapommit, troijalaiset, madot, haitalliset osat, virheelliset arvot ja muut haittaohjelmat tai haitalliset tiedot, näihin kuitenkaan rajoittumatta) tai osallistua muunlaiseen sivuston väärinkäyttöön (mukaan lukien hakkerointi). ACCO Brands noudattaa kaikkia viranomaisten tai oikeudenmääräysten esittämiä vaatimuksia tai pyyntöjä ja luovuttaa näille tällaista sisältöä julkaisevien henkilöiden nimen tai sijainnin.

 

Julkaisujen seuraukset

Kaikki yhteydenpito ja sisältö, jota siirrät ACCO:n sivustojen kautta sähköpostitse tai muuten (mukaan lukien tiedot, kysymykset, kommentit, ehdotukset, näihin kuitenkaan rajoittumatta), katsotaan ei-salassapidettäviksi ja avoimiksi ja niitä käsitellään sen mukaisesti. ACCO Brands ei pysty estämään tietojen ”haravointia” sivustolta. ACCO Brands tai ulkopuolinen kolmas osapuoli voi ottaa sinuun yhteyttä sivuston sisällä tai sen ulkopuolella joko sähköpostitse tai muuten. ACCO Brands voi muokata tai muokkauttaa kaikkea lähettämääsi ja halutessaan julkaista tiedot sivustollaan oman harkintakykynsä mukaan. ACCO Brands ja sen osakkuusyhtiöt voivat käyttää julkaisuja haluamallaan tavalla esimerkiksi jäljentämällä, luovuttamalla, siirtämällä, julkaisemalla tai lähettämällä, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Lisäksi ACCO Brands voi vapaasti käyttää kaikkia ACCO:n sivustolle lähettämäsi yhteydenpidon sisältämiä ideoita, konsepteja, tietotaitoa tai tekniikoita haluamaansa tarkoitukseen, joita ovat esimerkiksi kyseisiä tietoja hyödyntävien tuotteiden kehitys, valmistus ja markkinointi, näihin kuitenkaan rajoittumatta.

 

ACCO Brands ei ole velvollinen valvomaan tai seuraamaan sivustoillaan käytäviä keskusteluja, chatteja, julkaisuja, tiedonsiirtoja, keskustelupalstoja jne. ACCO Brands ei ole vastuussa tai korvausvelvollinen mistään sinun tai muun kolmannen osapuolen sivustolla käymästä yhteydenpidosta.

 

Oikeellisuus

ACCO Brands kiistää kaiken vastuun ja korvausvelvollisuuden sivuston materiaalien sisältämistä virheistä, puutteista tai epätarkkuuksista. ACCO Brands ei myöskään ole vastuussa siitä, miten kolmannet osapuolet näiden tietojen pohjalta toimivat. 

 

Tuotteiden ja palveluiden saatavuus

Edellä mainitusta huolimatta ACCO:n sivustoja voidaan käyttää kaikkialla maailmassa. Sivusto voi sisältää tuotteita ja palveluita, jotka eivät ole saatavilla kaikissa maissa tai jotka ovat toisissa maissa saatavilla eri ehdoilla tai hinnoilla. Viittaukset tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin eivät tarkoita, että ACCO Brands aikoo tuoda kyseiset tuotteet tai palvelut saataville kyseisissä maissa.