Joulukuu 2020

 Nobo tuotteiden takuuehdot

Seuraavat ehdot, joissa kuvataan Nobo tuotteisiin liittyviä takuupalvelumme vaatimuksia ja laajuutta, eivät vaikuta laillisiin oikeuksiisi kuluttajana, jotka täydentävät jäljempänä esitettyjä oikeuksia,

1. Takuuaika ja takuun alkaminen

Takuu alkaa ostopäivästä ja kestää [Katso alla oleva tuoteluettelo] ostopäivästä] ("takuuaika").

2. Takuun sisältö ja laajuus

Tuotteella on takuu takuuaikana normaalissa käytössä ja kunnossapidossa ilmeneville tuotevirheille tai valmistusvirheille, mukaan lukien pinnan tahraantuminen, varjostus, halkeilu tai haalistuminen.

Materiaali- tai tuotantovirheistä johtuvat tuotevirheet korjataan Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:n valinnan mukaan joko korjaamalla tai toimittamalla korvaava tuote (tarvittaessa vastaavaa tuotetta vastaan, jolla on sama

samaa tai vastaavaa laatua), Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:n oman harkinnan mukaan.

Jos kyseessä on korvaava toimitus, riski ja omistusoikeus korvattuun tuotteeseen siirtyvät Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:lle.

3. Takuun ehdot ja käyttö

Takuuta voi vaatia esittämällä alkuperäisen laskun/ostokuitin tai sen kopion Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:lle. Klo:

 

Leitz Acco Brands GmbH & Co KG

Asiakaspalvelu

Klovinpellontie 1-3

02180 Espoo, Finland

Puh. +358407004383

Sähköposti: asiakaspalvelu@acco.com

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse tai kirjallisesti yhteyshenkilöön, jonka tiedot löydät ylhäältä.

Ilmoita meille kirjallisesti ja valokuvin kaikista tuotevioista mahdollisimman pian niiden havaitsemisen jälkeen ja takuuaikana.

Korvaava tuote voi olla sama tuote tai olennaisesti samankaltainen tuote, joka voi sisältää uudelleenvalmistettuja tai kunnostettuja osia.

Tätä takuuta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. 

 

4. Takuun rajoittaminen

Takuu ei ole voimassa, jos kyseessä on vika, joka rajoittuu:

a) Virheellinen asennus, esim. voimassa olevien turvallisuusmääräysten tai oheisen käyttöohjeen noudattamatta jättäminen;

b) Tuotteen väärästä käytöstä tai käsittelystä, esim. vioista, jotka johtuvat väärinkäytöstä tai väärinkäytöstä, mukaan lukien sellaisten kirjoitusvälineiden, lisävarusteiden tai puhdistusaineiden käyttö, joita Leitz Acco Brands GmbH & Co KG ei ole myynyt tai joita ei ole hyväksytty käytettäväksi Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:n valkotaulupinnoilla;

c) Ulkoiset tekijät, esim. kuljetusvahingot, joita emme korvaa;

d) Tuotteen korjaukset tai muutokset, joita ei ole suoritettu Leitz Acco Brands GmbH & Co KG:ltä tai valtuutetulta edustajalta; ja

e) käyttöohjeen mukaisten hoito- ja puhdistustöiden laiminlyönti, esim. muiden kuin suositeltujen puhdistusaineiden käyttö ja normaali kuluminen, jota on odotettavissa omistuksen aikana.

Alueen nimi

Vakiotakuuaika

Kuivapyyhintätaulut, joissa on lasi- tai emalipinnat

25 vuotta

Kuivapyyhintätaulut, joissa on maalattu teräspinta (Essence, Premium plus, Impression pro)

15 vuotta

Melamiinipintaiset kuivakirjoitustaulut (Essence, Premium plus, Impression pro)

5 vuotta

Premium plus lukittavat ilmoitustaulut - Liukuovi

10 vuotta

Premium plus lukittavat ilmoitustaulut - saranaovi

10 vuotta

Nobo Impression Pro työpöydän jakaja, huopapintainen näyttö

10 vuotta

Nobo Impression Pro seisova huoneenjakaja, huopapintainen pinta

10 vuotta

Nobo Premium Plus Kirkas akryyli suojaava huoneenjakaja näyttö

5 vuotta

Nobo Premium Plus Kirkas akryyli suojaava huoneenjakaja näytön modulaarinen järjestelmä laajennus

5 vuotta

Nobo Premium Plus kirkas akryyli suojaava pöydänjakajan näyttö

5 vuotta

Nobo Premium Plus Kirkas akryyli suojaava työpöydän jakaja näytön modulaarinen järjestelmä laajennus

5 vuotta