Miten Value Stream Mapping menetelmä voi parantaa liiketoiminnan tehokkuutta?

22.12.2023

Miten Value Stream Mapping menetelmä voi parantaa liiketoiminnan tehokkuutta?

Maailmanlaajuisesti yritykset kohtaavat kovaa kilpailua ja jatkuvasti kasvavia asiakasvaatimuksia. Pysyäkseen kärjessä organisaatioiden on jatkuvasti arvioitava ja optimoitava toimintojaan. Eräs tehokas työkalu, joka on viime vuosina tullut tunnetuksi, on arvovirtakartoitus eli Value Stream Mapping (VSM). VSM on visuaalinen ja analyyttinen menetelmä, jota käytetään hukan tunnistamiseen ja poistamiseen, prosessien virtaviivaistamiseen ja liiketoiminnan yleisen tehokkuuden parantamiseen. Tässä blogikirjoituksessa tutustumme tarkemmin arvovirtakartoitukseen, siihen, miten voit toteuttaa sitä käytännössä, ja parhaisiin työkaluihin, jotka auttavat sinua.

Mitä VSM on?

Siinä luodaan visuaalinen esitys koko prosessista tai "arvovirrasta", jonka tuote tai palvelu läpäisee alkuperäisestä asiakaspyynnöstä sen toimittamiseen. Kartan avulla voidaan tunnistaa sekä arvoa lisäävät että arvoa tuottamattomat toiminnot (hukka), minkä ansiosta yritykset voivat optimoida prosessejaan järjestelmällisesti.

Mitkä ovat Value Stream Mapping menetelmän keskeiset periaatteet?

 • Asiakaskeskeisyys

VSM lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeiden syvällisestä ymmärtämisestä ja yhdenmukaistaa kaikki toiminnot vastaamaan näihin tarpeisiin tehokkaasti.

 • Virtauksen optimointi

Tavoitteena on saada aikaan sujuva ja keskeytymätön työnkulku arvovirran läpi vähentämällä viiveitä ja pullonkauloja.

 • Jätteiden vähentäminen

VSM tunnistaa ja poistaa erityyppisiä jätteitä, kuten ylituotantoa, odotusaikoja, virheitä ja ylimääräistä varastoa.

 • Jatkuva parantaminen

VSM-prosessi on jatkuva, ja se kannustaa organisaatioita etsimään jatkuvasti tapoja parantaa toimintaansa.

Arvovirtakartoituksen tekeminen

VSM:n tekeminen onnistuu parhaiten kokouksessa. Se voi olla osa kokousta tai muodostaa koko ajanjakson perustan. Kokousmuistiinpanoissa on syytä korostaa tarkasti, mitä osallistujille kartoitetaan. Arvokartoitus voi koskea tuotteen matkaa raaka-aineista asiakkaalle tai tiettyä prosessia yrityksessäsi, jota on virtaviivaistettava.

Kun valitset osallistujia, varmista, että mukana ovat kaikki ne tiimin jäsenet, jotka voivat antaa arvokasta panosta, ja/tai ne, joihin VSM:n tuloksena mahdollisesti tehtävät päätökset vaikuttavat. Monialaisen tiimin kokoaminen takaa kokonaisvaltaisen näkemyksen kartoitettavasta prosessista.

Hyvä tapa aloittaa on kartoittaa nykytila. Piirrä vasemmalta oikealle aikajana, joka kuvaa prosessia alusta loppuun. Voit käyttää symboleja, tarroja ja värikyniä eri elementtien erottamiseen. Alkuun pääsemiseksi yleisimmät symbolit ovat:

 • Suorakulmioita - prosessit
 • Kolmioita - inventaario
 • Nuolet - virtaus
 • Ruutuja - päätöksentekopisteet

Nykytilan kartoituksen aikana voit täydentää visuaalista esitystapaa tiedoilla, hukan tunnistamisella ja mittareilla.

Tämän jälkeen voit siirtyä tulevan tilan kartoittamiseen. Tämä alkaa joskus ideoimalla mahdollisia parannuksia nykytilan kartoituksen pohjalta. Tiiminä voitte kartoittaa ihanteellisen prosessin ja jopa laskea mittarit uudelleen nähdäksenne mahdollisten parannusten vaikutuksen.

Sinun on tiedotettava kaikille sidosryhmille muutoksista VSM-istunnon jälkeen ja järjestettävä tarvittaessa koulutusta, jotta kaikki ymmärtävät uuden prosessin ja pystyvät sopeutumaan siihen.

Työkalut VSM-prosessiin

Visuaalisen elementin saaminen arvovirtakartoitukseen on tärkeää, muuten tekniikka on tehoton. Tehokkaiden VSM-kaavioiden luomiseksi tarvitset oikeat työkalut.

 • Paperi ja taulut

Joskus yksinkertaisimmat työkalut ovat tehokkaimpia. VSM-kaavioita voi luoda paperilla ja valkotauluilla aivoriihi-istuntojen tai yhteisten työpajojen aikana. Ryhmän jäsenet voivat piirtää ja merkitä kartan manuaalisesti.

 • Post-it-lappuja

Post-it-lappuja voidaan käyttää yhdessä taulun tai suuren paperiarkin kanssa. Ne ovat käteviä tietojen tallentamiseen, prosessin vaiheiden merkitsemiseen ja elementtien sijoitteluun aivoriihi- ja kartoitusistuntojen aikana.

 • Excel

Microsoft Excel on monipuolinen työkalu VSM:n peruskaavioiden luomiseen. Voit käyttää Excelin muotoja ja viivoja prosessivaiheiden ja -virtojen esittämiseen. Vaikka se ei ehkä tarjoa erikoistuneen VSM-ohjelmiston visuaalista viehätystä, se on helposti saatavilla ja käyttäjäystävällinen.

 • Microsoft Visio

Microsoft Visio on erityinen kaaviointityökalu, joka tarjoaa VSM-malleja. Se tarjoaa jäsennellymmän ja ammattimaisemman tavan luoda VSM-kaavioita, ja siinä on erityisesti kartoitukseen suunniteltuja muotoja ja symboleja.

 • Lucidchart

Lucidchart on online-kaaviointityökalu, joka tarjoaa malleja VSM-kaavioiden luomiseen. Se on yhteistoiminnallinen, joten useat tiimin jäsenet voivat työskennellä saman kaavion parissa samanaikaisesti. Lucidchart integroituu myös muihin liiketoimintaohjelmistoihin, kuten Microsoft Officeen ja Google Workspaceen.

 • Visme

Visme on monipuolinen online-suunnittelu- ja infografiikkatyökalu, jota voidaan käyttää VSM-kaavioiden luomiseen. Se tarjoaa laajan valikoiman kuvakkeita, muotoja ja malleja arvovirtasi eri elementtien esittämiseen. Se on käyttäjäystävällinen, ja sen avulla voit luoda visuaalisesti houkuttelevia kaavioita.

 • Miro

Miro on visuaaliseen yhteistyöhön suunniteltu online-yhteistyötaulualusta. Se sopii erinomaisesti virtuaalitiimeille tai etätyöpajoille. Voit luoda VSM-kaavioita, lisätä muistiinpanoja ja tehdä yhteistyötä reaaliajassa.

 • SmartDraw

SmartDraw on kaavio-ohjelmisto, joka tarjoaa malleja VSM- ja muille kaavioille. Se tarjoaa useita mukautusvaihtoehtoja ja integroituu Microsoft Officeen ja muihin työkaluihin.

 • Tallyfy

Tallyfy on prosessinhallinta- ja työnkulun automatisointityökalu, jota voidaan käyttää VSM-kaavioiden luomiseen. Se on erityisen hyödyllinen, jos haluat dokumentoida ja automatisoida arvovirtaprosesseja samanaikaisesti.

 • Kumu

Kumu on verkkopohjainen alusta järjestelmäkarttojen luomiseen, jota voidaan mukauttaa arvovirtakartoitukseen. Se on edistyneempi työkalu monimutkaisten järjestelmien ja arvovirran sisäisten suhteiden visualisointiin.

 • Gliffy

Gliffy on verkkokaaviointityökalu, joka tarjoaa malleja VSM:ää varten. Se on helppokäyttöinen ja tarjoaa yhteistyöominaisuuksia tiimipohjaista kartoitusta varten.

Kun valitset toimistotyökalua arvovirtakartoitusta varten, ota huomioon tiimisi mieltymykset, prosessiesi monimutkaisuus ja se, tarvitsetko reaaliaikaisia yhteistyöominaisuuksia. Oikea työkalu yrityksellesi riippuu erityistarpeistasi ja siitä, kuinka yksityiskohtaisia VSM-kaavioita haluat kuvata.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Nobo Premium Plus valkotaulu 120x90cm emali
Katso tuote
Nobo Impression Pro valkotaulu 120x90cm teräs
Katso tuote
Nobo Move&Meet Mobile valko- ja ilmoitustaulun tarvikepakkaus
Katso tuote