Miten vetää tehokas päätöksentekokokous?

30.06.2023

Miten vetää tehokas päätöksentekokokous?

Tehokkaan päätöksentekokokouksen johtaminen voi olla haastava tehtävä, varsinkin kun mukana on monia sidosryhmiä, joilla on erilaisia näkökulmia ja mielipiteitä. Huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella päätöksentekokokous voi kuitenkin olla tehokas työkalu, jolla edistetään kehitystä ja saavutetaan liiketoiminnan tavoitteet. Tässä blogikirjoituksessa annamme vinkkejä tehokkaan päätöksentekokokouksen johtamiseen.

Mikä on päätöksentekokokous?

Päätöksentekokokouksissa yrityksen tietyt jäsenet kokoontuvat yhteen keskustelemaan, arvioimaan ja tekemään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat organisaation tavoitteisiin ja tuloksiin. Tyypillisesti siihen osallistuu myös sidosryhmiä, joiden etua päätöksen lopputulos koskee.

Päätöksentekokokouksen tarkoituksena on tarkastella kaikkia asiaankuuluvia tietoja, pohtia eri näkökulmia ja määrittää paras toimintatapa tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Tämäntyyppistä kokousta käytetään usein sellaisten monimutkaisten asioiden käsittelyyn, jotka edellyttävät useiden henkilöiden panosta ja palautetta.

Määrittele mitä päätöksiä on tehtävä

Ennen päätöksentekokokouksen koolle kutsumista on tärkeää määritellä selkeästi päätös, joka on tehtävä. Tämä auttaa varmistamaan, että kaikki ovat samalla sivulla ja että kokouksessa keskitytään tärkeimpiin asioihin. Hyvin määritelty päätös auttaa myös ohjaamaan keskustelua ja pitämään kokouksen aikataulussa.

Jos pidettäisiin kokous, jossa päätettäisiin uudesta tuoteominaisuudesta, olisi määriteltävä selkeästi ongelma, joka ominaisuudella on tarkoitus ratkaista, ja tavoitteet, jotka ominaisuudella on tarkoitus saavuttaa. Keskeisten kohtien muistiinpanojen tekeminen lehtiötaululle  on hyvä visuaalinen apuväline, joka auttaa pitämään ihmiset kärryillä ja palaamaan takaisin, jos kokous ajautuu väärään suuntaan.

Tärkeimpien sidosryhmien tunnistaminen

Kun olet määritellyt tehtävän päätöksen, on tärkeää tunnistaa avainhenkilöt, joihin päätös vaikuttaa. Tähän kuuluvat sekä sisäiset että ulkoiset sidosryhmät, joille voi olla hyötyä päätöksen lopputuloksesta.

Määrittelemällä tärkeimmät sidosryhmät jo varhaisessa vaiheessa voit varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus antaa panoksensa ja että kaikki näkökulmat otetaan huomioon. Tämä voi auttaa ehkäisemään yllätyksiä päätöksentekoprosessin myöhemmässä vaiheessa ja varmistamaan, että kaikki ovat tyytyväisiä.

Luo esityslista

Kokouksen esityslista on olennainen osa päätöksentekoa. Se antaa kokoukselle selkeän rakenteen, auttaa pitämään keskustelun oikealla tiellä ja varmistaa, että kaikki tärkeät asiat käsitellään. Esityslista olisi jaettava kaikille osallistujille ennen kokousta, jotta heillä on mahdollisuus valmistautua. Voit aina kirjoittaa esityslistan muistiin valkotaululle , jolloin korjaukset ovat helppoja, ennen kuin lopullinen esityslista on lyöty lukkoon. Voit myös harkita liikutettavan valkotaulun käyttämistä esityslistan näyttämiseen kokouksen aikana.

Esityslistan tulisi sisältää seuraavat asiat:

 • Johdanto ja tervetulotoivotukset
 • Tehtyjen päätösten arviointi
 • Tietojen ja datan esittäminen
 • Keskustelu
 • Päätöksentekoprosessi ja kriteerit
 • Seuraavat vaiheet ja seuranta

Kerää tietoa

Ennen päätöksentekopalaveria on tärkeää kerätä kaikki tarvittavat tiedot. Tähän sisältyy sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen data sekä muita asiaankuuluvia tietoja, jotka auttavat osallistujia tekemään dataan perustuvan päätöksen.

Tiedot olisi esitettävä selkeästi ja tiiviisti, ja tarvittaessa olisi käytettävä visuaalisia apuvälineitä, kuten kaavioita ja taulukoita. Tämä auttaa varmistamaan, että osallistujilla on yhteisymmärrys tilanteesta ja pystyvät tekemään dataan perustuvan päätöksen.

Kannustetaan osallistumiseen ja keskusteluun

Päätöksentekokokouksen aikana on tärkeää kannustaa osallistumiseen ja keskusteluun osallistujien kesken. Näin voidaan varmistaa, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja että päätös on perusteltu.

Kokouksen johtajana on tärkeää luoda turvallinen ja kunnioittava ympäristö, jossa osallistujat voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä. Tämä voidaan tehdä asettamalla kokouksen alussa perussäännöt, kuten toisten mielipiteiden kunnioittaminen ja henkilökohtaisten hyökkäysten välttäminen. Yritä rohkaista hiljaisempia osallistujia käyttämään puheenvuoroja, äläkä anna muiden dominoida keskustelua.

Tiimityöskentely valkotaulun ympärillä

Käytä päätöksentekoprosessia

On tärkeää, että päätöksentekoprosessi on hyvin jäsennelty, jotta varmistetaan, että päätös tehdään oikeudenmukaisesti ja objektiivisesti. Päätöksentekoprosesseja voidaan käyttää useita, kuten äänestäminen, yhteisymmärrys ja delegointi.

Päätöksentekoprosessi olisi esitettävä selkeästi esityslistassa ja ilmoitettava kaikille osallistujille etukäteen.

Seuranta ja päätöksestä tiedottaminen

Kun päätös on tehty, on tärkeää seurata tilannetta kaikkien osallistujien (ja sidosryhmien) kanssa ja tiedottaa päätöksestä ja mahdollisista seuraavista vaiheista. Näin voidaan varmistaa, että kaikki ovat tietoisia päätöksestä ja ymmärtävät roolinsa sen täytäntöönpanossa.

Aika johtaa päätöksentekokokousta

Tehokkaan päätöksentekokokouksen johtaminen on olennaista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja edistymisen kannalta. Seuraamalla tässä blogikirjoituksessa esitettyjä vinkkejä voit varmistaa, että päätöksentekokokouksesi ovat tuottavia ja hyvin informoituja.

Muista, että tehokas päätöksenteko edellyttää tasapainoa dataan perustuvan analyysin ja subjektiivisten mielipiteiden välillä. Luomalla turvallisen ja kunnioittavan ympäristön, jossa kaikki voivat vapaasti ilmaista mielipiteensä, voit varmistaa, että kaikki näkökulmat otetaan huomioon ja että yrityksen kannalta paras päätös tehdään.

Päätöksentekokokouksen esityslistamalli

Päätöksentekokokouksen esityslista

Alla on täydellinen päätöksentekokokousmalli, joka voidaan mukauttaa omaan kokoukseen sopivaksi. Voit lisätä muita asioita ja mukauttaa sanamuotoja yrityksen sävyyn sopivaksi.

Päivämäärä:

Aika:

Sijainti:

Osallistujat:

 • Nimi
 • Nimi
 • Nimi

Esityslistan kohdat:

Tervetuloa ja esittelyt

 • Uusien osallistujien esittely
 • Tarkista esityslista

Tehtyjen päätösten arviointi

 • Määrittele päätös selkeästi
 • Tarkastele päämääriä ja tavoitteita

Tietojen ja datan esittäminen

 • Esitä kaikki asiaankuuluvat tiedot
 • Käytä tarvittaessa visuaalisia apuvälineitä, kuten taulukoita ja kaavioita

Keskustelu

 • Kannustetaan osallistumiseen ja keskusteluun
 • Turvallisen ja kunnioittavan ympäristön luominen

Päätöksentekoprosessi ja kriteerit

 • Hahmotellaan käytettävä päätöksentekoprosessi
 • Määritä perusteet päätöksen tekemiselle

Seuraavat vaiheet ja seuranta

 • Seuraavien vaiheiden määrittäminen ja toimintakohteiden osoittaminen
 • Aseta määräajat tehtäville

Kokouksen päättäminen

 • Kiitä osallistujia heidän osallistumisestaan
 • Kokouksen päättäminen

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Nobo Impression Pro lehtiötaulu lisävarsilla
Katso tuote
Nobo lehtiötaulupaperi 65x95cm 20 arkkia blankko
Katso tuote
Nobo Premium Plus valkotaulu 120x90cm emali
Katso tuote
Nobo Liquid Ink™ valkotaulukynät pyöreä kärki 10 kpl
Katso tuote