Top

  Rodzaje spotkań

Top
Top

 

Spotkania mogą mieć charakter formalny lub nieformalny, a ich przebieg może być ściśle określony lub w przypadku spotkań organizowanych ad-hoc - bardziej luźny.

Przyjrzymy się różnym rodzajom spotkań oraz niektórym metodom i ćwiczeniom, które można podczas nich wykorzystać.

icon Formalne vs nieformalne spotkania

Spotkania pełnią ważną funkcję w firmach - podczas nich podejmowane są ważne dla firmy decyzje i kluczowe dla zarządzania firmą ustalenia.

Spotkania formalne często kończą się przydzieleniem zadań i konkretnymi decyzjami odnośnie realizowanych projektów czy kolejnego tygodnia pracy, podczas gdy spotkania nieformalne polegają na wspólnym wysiłku podejmowanym w celu rozwiązywania codziennych problemów.   

icon Skuteczne metody i ćwiczenia

Nieformalne spotkania często wymagają bardziej kreatywnego i indywidualnego podejścia. Przedstawiamy kilka metod i ćwiczeń, z których korzystają obecnie firmy, aby osiągnąć ten cel:  

   

Mapowanie umysłu

Podczas zmagania się z problemem zespół często dochodzi do wniosku, że rozwiązanie problemu głównego „pomaga” także na wiele mniejszych, które z niego wynikają. Mapowanie umysłu to świetny sposób wizualizacji tego „pola walki”, tak aby każdy mógł zobaczyć obraz danej sytuacji.

 

Burza słów

Jest to w gruncie rzeczy gra w skojarzenia słowne, ale mająca bardziej profesjonalny charakter.

 

Metoda SCAMPER

Skrót SCAMPER powstał od pierwszych liter angielskich słów: Substitute, Combine, Adapt, Modify/Maximise/Minimise, Put to another use, Eliminate, Reverse (czyli: Zastąp, Połącz, Dostosuj, Zmodyfikuj/Maksymalizuj/Minimalizuj, Wykorzystaj w innym celu, Wyeliminuj, Odwróć).

Czy ten produkt można do czegoś Dostosować? Czy ten dział firmy można Wykorzystać do innych zadań?

    

 

Pobierz Białą księgę Nobo: Metody organizacji efektywnych spotkań, aby przeczytać o 10 sposobach ich prowadzenia!  

 

Top
Top
Top
Top
Top
Top

  Mogą Cię także zainteresować nasze…