Miksi esityslista on tärkeä osa kokousta?

22.06.2023

Miksi esityslista on tärkeä osa kokousta?

Nykypäivän nopeatempoisessa työelämässä kokoukset ovat olennainen osa liiketoimintaa. Alasta riippumatta kokoukset tarjoavat tiimin jäsenille mahdollisuuden verkostoitua, jakaa ajatuksia ja tehdä päätöksiä. Ilman selkeää agendaa kokouksista voi kuitenkin helposti tulla kaaottisia ja tuottamattomia.

Tässä blogikirjoituksessa Nobo selvittää, miksi kokousagenda on tärkeä ja miten se voi auttaa parantamaan kokousten tehokkuutta liiketoimintaympäristössä. Tarjoamme sinulle myös kokouksen esityslistamallin, jonka avulla pääset alkuun.

Auttaa kokouksen järjestämisessä

Ensimmäinen ja ilmeisin syy kokousagendan tärkeydelle on, että se auttaa pitämään kokouksen aikataulussa. Hyvin laadittu esityslista varmistaa, että kaikki osallistujat tietävät, mistä aiheista keskustellaan. Se auttaa pitämään kokouksen sujuvana ja tukee osallistujia pysymään käsiteltävissä aiheissa. Tämä voi olla erityisen tärkeää suuremmissa kokouksissa, joissa on useita osallistujia ja joissa voi olla haastavaa hallita kaikkia ja pitää kaikki samalla sivulla.

Esimerkiksi projektin arviointikokouksen esityslistalle voisi kuulua esimerkiksi projektin edistymisen päivitys, keskustelua mahdollisista ongelmista tai esteistä ja projektin seuraavan vaiheen suunnittelua. Tämäntyyppinen esityslista antaa kokoukselle selkeän rakenteen, jonka avulla kaikki voivat keskittyä ja pysyä tehtävässään.

Lisää tuottavuutta

Kun kokouksen osallistujilla on selkeä käsitys siitä, mistä keskustellaan, he voivat tulla paikalle valmistautuneina ja olla valmiita osallistumaan aktiivisesti. Tämä johtaa tuottavampiin ja tehokkaampiin kokouksiin. Ilman agendaa osallistujat saattavat saapua paikalle valmistautumattomina, mikä johtaa epäselvyyksiin ja vaikeuttaa edistymistä.

Kuvittele markkinoinnin brainstorming-palaveri - kaikki ovat kokoontuneet Move & Meet -mobiilivalkotaulun ympärille ja heittelevät ideoita. Esityslistalla voi olla esimerkiksi uusien markkinointimahdollisuuksien kartoittaminen, nykyisistä kampanjoista keskusteleminen ja aiempien markkinointitoimien tulosten tarkastelu. Kun kokouksen agenda on laadittu, osallistujat voivat miettiä etukäteen ideoita ja tutustua mahdollisiin ennakkotietoihin ja näkemyksiin, jolloin kokouksesta tulee tuottavampi ja tehokkaampi.

Säästää aikaa

Kun esityslista on selkeä, osallistujat voivat saapua paikalle valmistautuneina ja valmiina antamaan panoksensa. Esityslistat olisi lähetettävä osallistujille sähköpostitse hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta he voivat valmistautua. Hyvä valmistautuminen voi lyhentää kokouksia ja aikaa jää enemmän muuhun työhön. Tämä voi olla erityisen tärkeää kiireisessä työympäristössä, jossa aika on kallisarvoinen resurssi.

Esimerkiksi myyntitiimin kokouksen esityslistalla voi olla asioita, kuten myynnin tarkastelu, nykyisistä sopimuksista keskusteleminen ja uusien myyntimahdollisuuksien tunnistaminen. Kun esityslista on laadittu, osallistujat voivat keskittyä oleellisiin aiheisiin, jolloin kokous on lyhyempi ja tehokkaampi.

Parantaa viestintää

Yhteiset raamit, joiden pohjalta kaikki voivat työskennellä, voi tehdä viestinnästä selkeämpää ja tehokkaampaa. Kokouksen agenda varmistaa myös, että kaikki saavat puheenvuoron ja että kaikki tärkeät asiat käsitellään. Tämä voi olla erityisen tärkeää kokouksissa, joissa on useita osallistujia. Sillä niissä voi olla haastava ottaa huomioon kaikkien mielipide ja kannustaa myös hiljaisempia osallistujia kertomaan näkemyksensä.

Esityslista on erityisen tehokas kokouksissa, joissa on useita eri osastoja. Esityslistan keskeisiä kohtia voivat olla esimerkiksi yhteisen hankkeen edistyminen, mahdollisten haasteiden tai vaikeuksien tunnistaminen, onnistumisten esittäminen ja hankkeen seuraavan vaiheen suunnittelu. Kun esityslista on laadittu, eri osastojen edustajat voivat kommunikoida tehokkaasti ja varmistaa, että kaikki tärkeät kohdat on käsitelty ja että kaikki tietävät mitä tehdä seuraavaksi.

Parantaa päätöksentekoa

Hyvin jäsennelty esityslista voi helpottaa päätöksentekoa, sillä siinä kerrotaan käsiteltävät aiheet, tuodaan esille keskeiset kysymykset ja annetaan osallistujille mahdollisuus keskittää huomionsa kriittisiin kohtiin. Tämä voi olla erityisen tärkeää kokouksissa, joissa on tehtävä tärkeitä päätöksiä.

Hallituksen kokoukset edellyttävät usein keskustelua keskeisistä aiheista, kuten rahoituksesta, investoinneista ja yrityksen tulevaisuuden suunnasta. Kun kokousten asialista on laadittu, osallistujat voivat keskittyä tärkeimpiin asioihin, mikä johtaa tehokkaampaan päätöksentekoon.

Nainen käyttää Nobo-taulukynää valkotaululla

Harkitsetko tekeväsi esityslistan seuraavaa kokousta varten?

Kokousagendan laatimisessa on useita etuja. Ajattele esityslistaa työkaluna samalla tavalla kuin power point esitystä tai lehtiötaulua. Esityslistasi auttaa pitämään tulevat kokouksesi organisoituina, tuottavina, tehokkaina sekä tuloksellisina.

Selkeän rakenteen avulla vältetään ajan tuhlaaminen, osallistujat voivat saapua paikalle valmistautuneina ja tärkeät asiat voidaan merkitä muistiin, kun niistä keskustellaan. Lisäksi hyvin laadittu esityslista voi säästää aikaa, parantaa viestintää ja helpottaa tehokasta päätöksentekoa. Kun valmistelet kokousagendan etukäteen, varmistat, että yrityksen kokoukset ovat arvokasta ajankäyttöä ja edistävät yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

Kokouksen esityslistan pohja

Alla on yleinen kokouspohja, jota voidaan muokata kokoukseen sopivaksi. Monet ihmiset haluavat suunnitella sen muistikirjaan tai valkotaululle ennen kuin he sitoutuvat siihen kokouskutsulla. Voit lisätä muita kohtia ja mukauttaa sanamuotoja yrityksen sävyyn sopivaksi.

Kokouksen esityslista

Päivämäärä:

Aika:

Sijainti:

Osallistujat:

 • Nimi
 • Nimi
 • Nimi

Esityslistan kohdat:

 • Tervetuloa ja esittelyt
 • Uusien osallistujien esittely
 • Tarkista esityslista
 • Edellisten kokousten pöytäkirjojen tarkastelu
 • Keskustellaan avoimista toiminnan kohteista
 • Tarkistetaan kaikki tehdyt päätökset

Tärkeimmät agendan kohdat

 • Aihe 1
 • Aihe 2
 • Aihe 3

Muut asiat

 • Muut käsiteltävät asiat

Toimintakohteet

 • Määritä mahdolliset jatkotoimet
 • Toimintakohteiden osoittaminen tietyille osallistujille
 • Aseta määräajat valmistumiselle

Seuraava kokouspäivä ja -aika

 • Seuraavan kokouksen päivämäärän ja kellonajan määrittäminen

Kokouksen päättäminen

 • Kiitä osallistujia heidän osallistumisestaan
 • Kokouksen päättäminen

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Nobo Move&Meet Mobile System 180x90cm
Katso tuote
Nobo lehtiötaulupaperi 65X96cm 50 arkkia blankko
Katso tuote
Nobo Liquid Ink™ valkotaulukynät pyöreä kärki 10 kpl
Katso tuote