Vahvempien tiimien rakentaminen ja ideoita tiimiharjoituksille

27.10.2023

Vahvempien tiimien rakentaminen ja ideoita tiimiharjoituksille

Tiiminrakennusharjoituksista on paljon hyötyä tiimille, yritykselle ja yksilölle. Mutta kun tarjolla on niin paljon erilaisia tiiminrakennusaktiviteetteja, voi olla vaikea tietää, mitkä niistä ovat tehokkaimpia.

Seuraavassa tarkastelemme joitakin hauskoja ja tehokkaita tiiminrakennusaktiviteetteja, jotka voivat auttaa kohottamaan tiimin yhteishenkeä ja parantamaan kommunikointia.

Mitä hyötyä on tiiminrakennusharjoituksista?

Tiiminrakennusharjoitteet ovat tärkeitä useista eri syistä. Ne auttavat rakentamaan toveruuden tunnetta kollegoiden välillä. Tämä voi johtaa parempiin työsuhteisiin ja tuottavampaan ja tehokkaampaan työhön.

Tiiminrakentamisaktiviteetit voivat auttaa parantamaan kommunikointia tiimin sisällä. Kun ihmiset voivat harjoitella kommunikointia harjoitusten aikana, he voivat ottaa nämä taidot mukaan työpäivään.

Tiimin rakentaminen auttaa myös tiimiä tutustumaan toisiinsa. He voivat tunnistaa toistensa vahvuudet ja heikkoudet, mikä voi tehostaa työskentelyä. He tietävät, ketkä ovat parhaita käsittelemään tiettyjä tilanteita ja haasteita. Se voi myös auttaa tunnistamaan potentiaalisia johtajia ja auttaa löytämään kullekin henkilölle parhaan roolin tiimissä.

Nopeat tiiminrakennusharjoitukset

Nopeiden tiiminrakennusharjoitusten sisällyttäminen tavalliseen työpäivään on yksinkertainen tapa rakentaa tiimin yhteishenkeä. Seuraavaksi esittelemme muutamia tiimiharjoituksia, joita voit sisällyttää tiimipalavereihin tai päivittäisten töiden väliin.

Ratkaise arvoitus

Tämä voi olla hauska harjoitus palaverin alussa tai jos odotat osallistujia. Anna tiimillesi aivojumppa tai arvoitus ratkaistavaksi. Aseta heille aikaraja ja pyydä heitä käymään perustelunsa läpi ääneen. Pyydä kaikkia osallistumaan jollakin tavalla ennen kuin he päättävät vastauksesta.

Kun aikaraja on umpeutunut, voit pohtia prosessia hetken. Kuka puhui ensimmäisenä? Kuka tarvitsi rohkaisua osallistumiseen? Kuka ratkaisi tiimissä syntyneet kiistat? Tämä voi auttaa ihmisiä tunnistamaan vahvuutensa ja myös huomioimaan, missä heidän on ehkä parannettava kommunikointia kehittyäkseen.

Onnistuminen, haaste ja tulevaisuus

Tämän tiiminrakennusharjoituksen avulla tiimi voi juhlia ja tunnustaa saavutuksiaan, pyytää apua kollegoiltaan ja pitää kaikki ajan tasalla viimeisimmistä uutisista. Tämä on loistava tiiminrakennustehtävä, jonka voit sisällyttää viikoittaisiin tai kuukausittaisiin tiimipalavereihisi.

Tässä tehtävässä jokaisen tiimin jäsenen tulisi kertoa lyhyesti viimeaikaisesta onnistumisesta päänvaivasta ja tulevasta. Niinpä he puhuvat jostain myönteisestä työtapahtumasta, joka on tapahtunut heille hiljattain, kuten saavutuksesta tai tavoitteesta, jossa he ovat onnistuneet. He kertovat myös kohtaamastaan haasteesta ja siitä, miten he selvisivät siitä, tai pyytävät apua, jos haaste on edelleen olemassa. Sen jälkeen he kertovat tiimille jostain, mitä heillä on tulossa, kuten projektista, josta he ovat innoissaan tai joka saattaa vaatia tiimin yhteistyötä.

Nämä aktiviteetit kannattaa pitää lyhyinä, varsinkin jos tiimi on suuri. Silti se mahdollistaa paremman yhteistyön tiimin kesken ja tarjoaa myös foorumin, jossa saavutuksia voidaan juhlia. Se voi auttaa varmistamaan, ettei kukaan tunne itseään eristetyksi, jos hänellä on vaikeuksia jonkin asian kanssa työssä ja hän tarvitsee tiimin apua.

Kehukehä

Kehukehä on nopea ja yksinkertainen tapa kohottaa tiimin moraalia ja rakentaa parempia yhteyksiä. Se voidaan järjestää kokouksen alussa tai lopussa, ja suositus sen kestolle on noin viisi minuuttia.

Voit toteuttaa tämän pyytämällä jokaista henkilöä antamaan oikealla puolellaan olevalle henkilölle työhön liittyvän kohteliaisuuden, esimerkiksi hänen viimeaikaisesta saavutuksestaan tai siitä, miten hän on selvinnyt jostakin haasteesta.Vaihtoehtoisesti voit avata kohteliaisuuskierroksen, jotta kuka tahansa voi kehua jotakuta, joka on ansainnut kohteliaisuuden. Kehun kohteena voi olla esimerkiksi henkilö, joka on tehnyt erityisen hyvää työtä, tai siitä, että joku on auttanut nostamaan tiimin mielialaa vaikeana aikana.

Positiivisuusseinä

Positiivisuusseinä on jatkuva projekti, joka auttaa rakentamaan kollegoiden välisiä suhteita ja pitämään yllä hyvää työmotivaatiota. Ensin on valittava positiivisuusseinän sijainti - mieluiten se on yhteisessä tilassa, jossa kaikki näkevät sen, kuten taukotilassa tai keittiössä.

Positiivisuusseinä voidaan sitten koristella kaikenlaisilla positiivisilla koristeilla. Se voi sisältää kuvia tiimin retkistä, tulosteita asiakkailta tai asiakkailta saadusta positiivisesta palautteesta ja grafiikkaa, joka osoittaa, miten tiimisi on ylittänyt tavoitteet.

Voit käyttää korkkitaulua positiivisuusseinääsi tai valkotaulua, jotta ihmiset voivat kirjoittaa viestejä ja kehua kollegojaan, kun se on paikallaan. Jos käytät suurta valkotaulua positiivisuusseinääsi, voit käyttää valkotaulun magneetteja kiinnittääksesi siihen tulosteita, esitteitä ja valokuvia, jotta kaikki positiivinen pysyy esillä.

Tehokkaat tiimiaktiviteetit

Joskus sinulla saattaa olla enemmän aikaa tiiminrakentamiseen. Alla on joitakin pidempikestoisia tiiminrakennusharjoituksia, jotka voivat edesauttaa rakentamaan hyviä suhteita tiimin kesken.

Pakohuone

Pakohuone on loistava tapa auttaa tiimiä työskentelemään yhdessä, kommunikoimaan ja ratkaisemaan ongelmia. Pakohuone koostuu yhdestä tai muutamasta huoneesta, joihin osallistujat "lukitaan". Heidän on löydettävä vihjeitä ja ratkaistava arvoituksia avatakseen huoneen ja paetakseen.

Tyypillisesti osallistuvalle joukkueelle tai osallistuville joukkueille tarvitaan johtaja, ja tämä voi auttaa tunnistamaan, kenellä on parhaat johtamisominaisuudet. Arvoitusten ratkominen yhdessä auttaa tiimiä lähentymään toisiaan, ja he voivat juhlia yhdessä voittoa tai ehkä surra tappiota.

Jos tiimisi on suuri, voitte joutua jakautumaan erillisiin ryhmiin pakohuoneen koosta riippuen. Työskentely pienemmissä ryhmissä voi kuitenkin usein auttaa saamaan hiljaisemmat yksilöt ulos kuorestaan ja antaa heille tilaisuuden puhua.

Jos tunnet olosi luovaksi, voit suunnitella oman pakohuoneen toimistoon. Tämä voi tehdä siitä miellyttävämpää tiimille, sillä voit sisällyttää siihen sisäpiirin vitsejä ja tiimillesi ja organisaatiollesi ominaisia aktiviteetteja.

Tietokilpailu

Tietokilpailu on yksinkertainen tapa tehostaa tiimin rakentamista. Se voi myös toimia erinomaisesti, jos sinulla on etä- tai hybriditiimejä, sillä voit järjestää tietokilpailun videopuhelun välityksellä.

Jos sinulla on pääasiassa etätiimi, voit järjestää kuukausittaisia tietokilpailuja, joiden avulla tiimi voi luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää yhteyttä. Voit nimetä joka kuukausi tietovisan vetäjän ja pyytää häntä kokoamaan tietovisan omilla kysymyksillään ja sitten vetämään kilpailun. Tämä voi antaa kaikille mahdollisuuden harjoittaa esitystaitojaan ja pitää hauskaa.

Vaihtoehtoisesti voit järjestää tietokilpailun vuosittaisessa tai muissa yritystapahtumissa. Tässä tapauksessa osallistujat voidaan jakaa noin viiden tai kuuden hengen ryhmiin. Näin he voivat tehdä yhteistyötä, kommunikoida ja keskustella. 

Aarteenmetsästys

Aarteenmetsästys on hauska ja jännittävä tiiminrakennusharjoitus. Voit valita, kuinka suuri tai pieni aarteenmetsästys on; voit järjestää sen vaikkapa toimistolla ja sen lähellä olevassa ympäristössä tai koko kaupungissa

Aarteenmetsästyksen aikana osallistujien on löydettävä johtolankoja ja ratkaistava arvoituksia löytääkseen seuraavan johtolangan. Kaikki joukkueet aloittavat samasta paikasta ja saavat yhden vihjeen. Sitten heidän on matkustettava eri paikkoihin löytääkseen muut vihjeet. Se, joka löytää kaikki vihjeet ja ratkaisee kaikki arvoitukset nopeimmin, voittaa.

Jos suunnittelet omaa aarteenmetsästystäsi, mieti, millaisia taitoja haluat kehittää tiimissäsi. Jos haluat esimerkiksi parantaa tiimin yhteishenkeä, laadi arvoitus tai haaste, jota yksittäinen henkilö ei voi ratkaista ja jonka ratkaiseminen edellyttää koko tiimin osallistumista.

Urheilupäivä

Urheilupäivä voi olla loistava aktiviteetti tiimin yhteishengen parantamiseen. Se voi auttaa edistämään kommunikointia, luomaan suhteita ja parantamaan yhteistyötä tiimin kesken.

Voit järjestää sen niin virallisena tai epävirallisena kuin haluat, riippuen siitä, kuinka innostunut tiimisi  on urheilusta. Voit esimerkiksi järjestää urheilupäivän, johon kuuluu jalkapalloa, juoksukilpailuja ja köydenvetoa. Vaihtoehtoisesti voitte järjestää koulumaisen urheilupäivän, jossa kisataan muna-,lusikka-, ja säkkikilpailussa.

On tärkeää, että urheilupäivään sisältyy sekä joukkuepelejä että yksilökilpailuja. Tämä antaa kaikille mahdollisuuden työskennellä yhdessä, mutta myös kannustaa muita ja juhlia yksittäisiä voittoja. Nämä ovat tärkeitä taitoja, joita voi viedä takaisin työpaikalle.

Aiheeseen liittyvät tuotteet

Nobo Premium Plus valkotaulu 120x90cm teräs
Katso tuote
Nobo Impression Pro korkkitaulu 120x90cm
Katso tuote
Nobo Magneettitaulun magneetit, 10kpl pakkaus, 32mm värillisiä magneetteja
Katso tuote