WEDSTRIJDVOORWAARDEN NOBO MOVE & MEET PROMOTIE

Promoties zijn geldig van 01.01.2024 tot en met 31.12.2024. De promotie is beperkt tot één deelname per persoon of bedrijf ongeacht het aantal gekochte producten.

Actie is geldig bij aankoop van één van de volgende producten tijdens de promotionele periode:

  • Move & Meet mobiel whiteboard systeem (basis) - (1915560)
  • Nobo Move & Meet Mobiel Whiteboard en Memobord Systeem 1800x900mm (1915569)
  • Nobo Move & Meet Mobiele Magnetische Flipover 700x1000mm (1915644)
  • Nobo Move & Meet Kantelbaar Mobiel Whiteboard 1500x1200mm (1915645)

Deze aankoop geeft recht op een Leitz Ergo Cosy Actieve 2-in-1 Zit/Sta Kruk (651800xx)

Het aankoopbewijs moet de volgende informatie bevatten: het aangekochte product, je naam, bedrijfsnaam en adres. Het aankoopbewijs kan direct op de website worden opgeladen bij registratie of per e-mail (infonl@acco.com) of per post naar Acco Brands, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden verstuurd worden.

Het cadeau wordt 28 dagen, nadat het correcte aankoopbewijs werd ontvangen, opgestuurd naar de aanvrager. Elke aanvraag die niet correct of niet tijdig werd ingestuurd, is ongeldig. Acco Brands is niet aansprakelijk voor verlies of schade die zich voordoen tijdens het transport van het cadeau.

Acco Brands werknemers, deelnemende partners en hun familieleden mogen niet deelnemen. Voor deelname, moeten alle werknemers de toestemming van hun werkgever verkregen hebben. Eventuele fiscale gevolgen die voortvloeien uit de ontvangst van het geschenk, zal de verantwoordelijkheid zijn van de deelnemer. De promotie is enkel geldig voor eindgebruikers. Dealers of groothandelaars mogen niet deelnemen aan de promotie zonder voorafgaande toestemming van Acco Brands.

Acco Brands behoudt zich het recht voor om de promotie om welke reden dan ook in te trekken – door 4 weken van tevoren iedereen die zich geregistreerd heeft of die betrokken was bij het promoten van de campagne te informeren.

Geen contant geld of andere alternatieve geschenken zijn beschikbaar. In het geval dat het cadeau, buiten de schuld om van Acco Brands, niet geleverd kan worden, behoudt Acco Brands zich het recht voor om een gelijkwaardig geschenk te leveren.

De campagne is geldig voor inwoners van Nederland, van 18 jaar of ouder. Identiteitsbewijs moet kunnen worden verstrekt op aanvraag. De beslissing van Acco Brands over alle zaken is beslissend en er wordt een beperkte promotionele correspondentie gevoerd.

Acco Brands behoudt zich het recht om: (a) alle deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te diskwalificeren en een deel of alle aanvragen van deze personen als nietig te verklaren; (b) aanvragen nietig te verklaren die voortvloeien uit druk-, productie- of distributiefouten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een fout op de Nobo website of ander drukwerk) of wanneer er een fout is opgetreden in de voorbereiding van de promotie die een wezenlijk effect heeft op het aantal aanvragen of de waarde van de aanvragen; (c) algemene voorwaarden toe te voegen of te schrappen op een redelijke termijn.

Door deelname aan deze promotie, wordt je geacht deze algemene voorwaarden alsook alle voorwaarden en bepalingen van enige relevante derde te accepteren.

Gegevensbescherming: Acco Brands zal de verstrekte persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de administratie van de actie en voor geen enkel ander doel, tenzij wij uw toestemming hebben. Uw persoonlijke gegevens zullen te allen tijde vertrouwelijk en in overeenstemming met alle relevante wetten inzake gegevensbescherming in het desbetreffende land van deelname worden behandeld. Ga naar https://www.noboeurope.com/nl-nl/privacy-policy/ voor het privacybeleid van Acco Brands. U kunt toegang tot uw persoonlijke gegevens vragen, of eventuele onnauwkeurigheden laten corrigeren, door een e-mail te sturen naar infonl@acco.com. Door deel te nemen aan deze promotie stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens zoals hier beschreven. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken.

Promotie door Acco Brands, Vijzelmolenlaan 6, 3447 GX, Woerden.